Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – ETAP V

STRABAG Sp. z o.o. jako Wykonawca prac zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, na odcinku Alei 1-go Maja i ul. Dzieci Zamojszczyzny w dniu 21.04.2022r.

 Wprowadzenie w/w etapu będzie skutkowało:

1. Zamknięciem dla ruchu prawego pasa Alei 1-go Maja, począwszy od mostu na rzece Łabuńka na odcinku ok. 250 m. Ruch będzie odbywał się wahadłowo po stronie lewej. Ustawiona zostanie sygnalizacja świetlna.

2. Przełożeniem ruchu wahadłowego na odcinku od zjazdu na oczyszczalnię ścieków na Alei 1-Maja, do skrzyżowania ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Janowicką, który obecnie odbywa się po prawej stronie jezdni. Od ww. daty na tym odcinku kierowcy pojadą po nowej nawierzchni po stronie lewej. Zniknie też sygnalizacja świetlna na przedmiotowym fragmencie Inwestycji. Zamknięta dla ruchu będzie strona prawa oraz ulica Braterstwa Broni na odcinku od skrzyżowania z ul. Dzieci Zamojszczyzny i Aleją 1-go Maja do granicy miasta Zamość (odcinek ok. 250 m). Utrzymane zostaną dojazdy dla pracowników oraz klientów podmiotów gospodarczych znajdujących się przy ul. Braterstwa Broni (dostępne będą od strony ul. Śląskiej).

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *