Wnioski o „żłobkowe” od 1 kwietnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do
pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wnioski można składać
tylko przez internet. ZUS wypłaci dofinansowanie na konta placówek opiekujących się dziećmi.

O tzw. żłobkowe może wystąpić rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dochód rodziny nie ma
znaczenia. Dofinansowanie przysługuje, gdy rodzic nie pobiera jednocześnie na to samo dziecko
Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). RKO należy się na drugie i każde kolejne dziecko w
rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Można za to korzystać ze żłobkowego na jedno dziecko i pobierać w tym czasie RKO na drugiego
malucha. Jeśli rodzic pobrał na dziecko całe przysługujące mu RKO, to także otrzyma dopłatę do jego
żłobka, ale po ukończeniu przez dziecko 3 roku życia.

Do 400 zł miesięcznie

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż faktyczna
opłata za jego pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata za pobyt to
kwota po uwzględnieniu wszystkich zniżek. Nie wlicza się do niej kosztów wyżywienia.
Dofinansowanie nie trafi na konto rodzica. ZUS będzie przekazywał środki bezpośrednio na
rachunek bankowy podmiotu, który zapewnia dziecku opiekę, czyli np. na konto gminy prowadzącej
żłobek. Na tej podstawie instytucja obniży opłatę za pobyt dziecka w placówce.

Wnioski od 1 kwietnia

Wniosek o dofinansowanie rodzice będą mogli złożyć od 1 kwietnia, tylko przez internet: przez
Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), rządowy portal Emp@tia albo swój bank (jeśli bank
uruchomi taką usługę). Dane dziecka muszą być wpisane wcześniej przez żłobek, klub dziecięcy lub
dziennego opiekuna do właściwego państwowego rejestru.
Jeżeli wniosek o żłobkowe wpłynie do ZUS do końca maja, to dofinansowanie będzie przysługiwało z
wyrównaniem od stycznia tego roku (nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko zaczęło
uczęszczać do żłobka).

Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu rodzica w PUE ZUS. Wnioskodawca
otrzyma wtedy powiadomienie SMS lub wiadomość e-mail o tym fakcie.
Osobny wniosek o żłobkowe dla uchodźców z Ukrainy będzie dostępny w późniejszym terminie.
Wniosek będzie w języku ukraińskim.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

foto/Pixabay

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *