„Budowlanka” zmienia się dla uczniów

Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu pojawi się wiele udogodnień dla uczniów. To między innymi winda dla niepełnosprawnych i nowy sprzęt w pracowniach dydaktycznych: biologicznej, geograficznej (m.in. mapy, globusy, komputer z oprogramowaniem, tablica multimedialna) i informatycznej (m.in. laptop, kamera 4k). Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano sanitariaty uczniowskie m.in. poprzez zastosowanie baterii bezdotykowych (z myślą o osobach z dysfunkcjami kończyn górnych).

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zarówno uczniów, ich rodziców, jak i kadry nauczycielskiej.

Szacuje się, że rocznie z powstałej infrastruktury korzystać będzie 434 uczniów, którzy dzięki projektowi podniosą swoje kompetencje kluczowe (w szczególności: ICT, matematyczne i naukowo-techniczne, społeczno-obywatelskie- m.in. umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata i przygotowania do dalszej edukacji.

Wartość całego projektu to ponad 700 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 600 tysięcy złotych, a środki pochodzące z PFRON, to ponad 120 tysięcy złotych.

Inf. UM Zamość

fot. ZSP nr4 z OI im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.