Wielki koncert „Pieśń Niepodległości – Festiwal Pieśni Partyzanckich”

16 maja br. w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz przedstawiciele Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość – m.in.  Wiceprezesi ŚZŻAK O/Zamość – por. Andrzej Jaroszyński, mgr Marian Derkacz, Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość – mgr Witold Marucha oraz Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, członkowie Związku.

W trakcie konferencji poseł S. Zawiślak przypominając bardzo bogaty kalendarz organizowanych przez Związek uroczystości jednocześnie przekazał informację o zrealizowanych przedsięwzięciach na rzecz uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia te otrzymały logo Niepodległej, nadawane przez Biuro Programu istotnym projektom kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym czy wydawniczym, poświęconym Jubileuszowi odzyskania Niepodległości. Wśród nich należy wymienić:

1. Produkcja filmu dokumentalnego: „Józef Śmiech ps. „Ciąg”. Jak było naprawdę?” (premiera luty 2018 r.);
2. Obchody 75 rocznicy rozstrzelania rodziny- Matki, Ojca, Siostry Konrada Bartoszewskiego „ Wira” – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
3. Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Hrubieszowie (27.04.2018r.);
4. 72. Rocznica odbicia więźniów-żołnierzy AK z więzienia w Zamościu przez oddział por. Romana Szczura ps. ”Urszula” (6.05.2018 r.);

Niedługo tj. 29 maja br. odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie już 9 edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Kolejnymi projektami, realizowanymi w ramach projektu Niepodległa będą m.in otwarcie wyremontowanego Muzeum Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej w Bondyrzu – planowane czerwiec/lipiec br. (prezentację pokazującą kolejne etapy remontu muzeum przesyłamy w załączeniu) oraz produkcja przez Związek kolejnego filmu dokumentalnego, tym razem o Żołnierzach Wyklętych Zamojszczyzny.

Głównym tematem konferencji było ogłoszenie realizacji projektu „Pieśń Niepodległości – Festiwal Pieśni Partyzanckich” opatrzonego także logiem Niepodległa. Festiwal otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”oraz uzyskał wsparcie sponsorów.
  Ww. wydarzenie będzie miało charakter dwuetapowego konkursu muzycznego, podczas którego planowane jest zorganizowanie m.in. nieodpłatnych, dostępnych dla wszystkich chętnych koncertów tj. koncertu laureatów, którego zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe a także wystąpią̨ w ww. kończącym projekt dużym wrześniowym koncercie. Eliminacje rejonowe przeprowadzone zostaną w okresie od czerwca do września–zgodnie z przyjętym regulaminem odrębnie dla każdego z pięciu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i powiatu grodzkiego Miasta Zamość. Bedą one miały otwarty charakter, adresowane będą do artystycznych zespołów młodzieży starszej i osób dorosłych o charakterze instrumentalno- wokalnym, wokalnym i solistów.  Nowy projekt podjęty przez ŚZŻAK O/ Z rozpocznie koncert Zespołu Maleo Reggae Rockers z udziałem czołowych wokalistek polskiej sceny muzycznej, tj. Haliny Młynkowej, Mariki, Kasi Malejonek, Mony, Fali, Dore i Ani Szafraniec, który odbędzie się dnia 27 maja br. o godz. 20.00  na terenie jednostki wojskowej w Zamościu – plakat, o którego publikację prosimy przesyłamy w załączeniu. Imprezą towarzyszącą ww. koncertowi będzie piknik militarny zorganizowany przez 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, podczas którego planowana jest m.in. prezentacja uzbrojenia wojskowego w tym czołgu Leopard 2A5, BWP 1, BRDM -2M.

Podstawowym celem festiwalu pieśni partyzanckiej, będzie zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym. Dla osiągnięcia tego celu wykorzystana zostanie pieśń jako szczególny rodzaj poezji o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury narodowej. W słowach pieśni bowiem, w charakterystycznym rytmie i dobrze rozpoznawalnej melodii odbijają̨ się̨ dzieje Rzeczypospolitej oraz idee, które na przestrzeni wieków przyświecały Polakom.

Dzięki inicjatywie ŚZŻAK Okręg Zamość zostanie wydany także śpiewnik Pieśni Partyzanckich Zamojszczyzny, zawierający utwory, których autorów, podobnie jak same utwory skazano na zapomnienie. Dotychczasowy zbiór (autorstwa ppor. Jana Kryka ps. „Topola”, dowódcy kompanii w II batalionie 9 Zamojskiego Pułku Piechoty AK – OP 9) zostanie uzupełniony o utwory zebrane wśród żyjących kombatantów AK I BCh a następnie wydany w 1000 egzemplarzy i rozdystrybuowany nieodpłatnie, głównie do zainteresowanych bibliotek publicznych i szkolnych, domów kultury oraz wśród uczestników festiwalu. Członkowie Związku liczą na to, iż̇ upowszechnienie tych pieśni, poprzez wydawnictwo, festiwal i koncerty muzyczne, sprawi że znajdą one należne im miejsce w repertuarze chórów szkolnych i zespołów, a także na lekcjach muzyki.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *