Budżet Obywatelski Miasta Zamość

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach realizacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 37 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Zamościa. Tematyka zgłaszanych propozycji skupia się głównie wokół budowy parkingów, dróg, chodników, placów zabaw.

W lipcu br. powołany został „zespół do spraw opiniowania projektów Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość”, który dokona weryfikacji zgłoszonych przez mieszkańców propozycji celem określenia ostatecznej listy projektów zaopiniowanych pozytywnie oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie.

Kryteriami oceny wniosków są: przynależność do katalogu zadań własnych gminy, brak sprzeczności z dokumentami planistycznymi miasta, możliwość realizacji zadania w ciągu roku budżetowego, koszt zadania (limit 100 tys. zł). Zespół dokona ostatecznej oceny projektów do 15 listopada br.

Do 30 listopada br. zatwierdzone, ostateczne listy projektów zarówno zaopiniowanych pozytywnie, jak i negatywnie, zostaną podane do publicznej wiadomości drogą internetową, na tablicy ogłoszeń UM oraz w Zarządach Osiedli.

W terminie od 1 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. odbędą się zebrania mieszkańców w poszczególnych osiedlach, podczas których mieszkańcy dokonają wyboru projektów do realizacji.

Do 31 marca 2017 r. projekty o największej liczbie głosów zostaną wprowadzone do budżetu Miasta na 2017 rok. Kolejnym etapem będzie wszczęcie procedur realizacji inwestycji, wyłonienie autorów dokumentacji projektowych oraz wykonawców robót.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *