Wielki Czwartek – Msza Krzyżma w Katedrze w Zamościu

Od Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, miała miejsce szczególna Msza św. podczas której bp Marian Rojek dokonał poświecenia Oleju Chorych, używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy, swoje przyrzeczenia kapłańskie odnawiają kapłani z całej diecezji.

Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

……siostry i bracia w Chrystusie. Muszę przyznać , że w pierwszym okresie wchodzenia w tradycję i zwyczaje Diecezji Zamojsko- lubaczowskiej byłem trochę zaskoczony tym co tu spotkałem i co funkcjonuje jako coś normalnego.- powiedział bp.Marian Rojek. Dotychczas miałem jedno skojarzenie, że w odniesieniu do duchowieństwa diecezjalnego nie używało się zwrotu ojciec, tylko ksiądz albo ksiądz biskup. Jedynie się posługiwało tym zwrotem ojciec w relacji do zakonników i ojców duchownych w seminarium. A tu u nas częściej wierni używają zwrotu ojciec do księży do biskupa. Można na to różnie patrzeć ale w tym kryje się wyjątkowe duchowe bogactwo i zmysł wiary Ludu Bożego. Lud Boży chce w nas kapłanach che dostrzegać to co najpiękniejsze i najprawdziwszy skarb zawiera, ukrywa oraz przekazuje w swoim słowie kierowanym do drugiego Ojcze. Oto jawi się przed nami, przedstawicielami duchowieństwa naszej diecezji św.Józef. Ojciec rodziny, rozmodlony, pracowity, konkretny mężczyzna, który wie czego chce. A dojrzały i odpowiedzialny Ojciec troszczy się o swoją rodzinę. Dla rodzaju ludzkiego pytanie o rodzinę było i pozostanie zawsze zasadnicze. Jak ta rodzina wygląda, jaka powinna być. Kto rodzinę tworzy. Tato, mam, dzieci, dziadkowie i tak patrząc co nam ta rodzina daje i może rzadziej do czego ta rodzina mnie zobowiązuje. Bo przecież my kapłani nie jesteśmy znikąd, wywodzimy się z naszych rodzin, rodzin tej ziemi .I każda parafia w której posługujemy jest oparta na tym fundamentalnym domowym kościele. Oparta jest parafia na rodzinach. Zostaliśmy zaproszeni przez papiarza  Franciszka aby w tym roku przyjrzeć się bliżej postaci oraz roli jaką pełnił  w św.rodzinie św.Józef. Niewątpliwie to przykład ojca dla wszystkich mężczyzn ale też i dla nas kapłanów.Powołanych do służebnego kapłaństwa i czystości…….

 

 

Zapraszamy na naszą relację

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *