Wielki Czwartek – Msza Krzyżma w Katedrze w Zamościu

Od Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspomina mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia  Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, miała miejsce szczególna Msza św. podczas której bp Marian Rojek dokonał poświecenia Oleju Chorych, używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy, swoje przyrzeczenia kapłańskie odnawiają kapłani z całej diecezji.

Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.

……siostry i bracia w Chrystusie. Muszę przyznać , że w pierwszym okresie wchodzenia w tradycję i zwyczaje Diecezji Zamojsko- lubaczowskiej byłem trochę zaskoczony tym co tu spotkałem i co funkcjonuje jako coś normalnego.- powiedział bp.Marian Rojek. Dotychczas miałem jedno skojarzenie, że w odniesieniu do duchowieństwa diecezjalnego nie używało się zwrotu ojciec, tylko ksiądz albo ksiądz biskup. Jedynie się posługiwało tym zwrotem ojciec w relacji do zakonników i ojców duchownych w seminarium. A tu u nas częściej wierni używają zwrotu ojciec do księży do biskupa. Można na to różnie patrzeć ale w tym kryje się wyjątkowe duchowe bogactwo i zmysł wiary Ludu Bożego. Lud Boży chce w nas kapłanach che dostrzegać to co najpiękniejsze i najprawdziwszy skarb zawiera, ukrywa oraz przekazuje w swoim słowie kierowanym do drugiego Ojcze. Oto jawi się przed nami, przedstawicielami duchowieństwa naszej diecezji św.Józef. Ojciec rodziny, rozmodlony, pracowity, konkretny mężczyzna, który wie czego chce. A dojrzały i odpowiedzialny Ojciec troszczy się o swoją rodzinę. Dla rodzaju ludzkiego pytanie o rodzinę było i pozostanie zawsze zasadnicze. Jak ta rodzina wygląda, jaka powinna być. Kto rodzinę tworzy. Tato, mam, dzieci, dziadkowie i tak patrząc co nam ta rodzina daje i może rzadziej do czego ta rodzina mnie zobowiązuje. Bo przecież my kapłani nie jesteśmy znikąd, wywodzimy się z naszych rodzin, rodzin tej ziemi .I każda parafia w której posługujemy jest oparta na tym fundamentalnym domowym kościele. Oparta jest parafia na rodzinach. Zostaliśmy zaproszeni przez papiarza  Franciszka aby w tym roku przyjrzeć się bliżej postaci oraz roli jaką pełnił  w św.rodzinie św.Józef. Niewątpliwie to przykład ojca dla wszystkich mężczyzn ale też i dla nas kapłanów.Powołanych do służebnego kapłaństwa i czystości…….

 

 

Zapraszamy na naszą relację

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *