W Zakładzie Karnym w Zamościu podpisano umowę na współpracę z nowym kontrahentem

17 czerwca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, ppłk Jacek Zwierzchowski podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładem Mięsnym Wasąg, który reprezentował jeden z współwłaścicieli spółki Pan Maciej Wasąg.

Współpraca pozwoli na zatrudnienie odpłatne skazanych na rzecz zakładu pracy. Docelowo w zakładzie będzie świadczyło prace 20 skazanych. Przy podjętych przez jednostkę działaniach, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia, liczy się każdy pracodawca. Zatrudnienie jest jedną z najważniejszych form oddziaływania na osoby pozbawione wolności, która umożliwia osiągnięcie pożądanych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych, jak również sprzyja kształtowaniu w skazanych społecznie pożądanych postaw. Praca osadzonego skierowanego do odpłatnego zatrudnienia w ramach umowy będzie dla niego ważnym elementem procesu resocjalizacji. Pracując odpłatnie skazany poniesie po części koszt utrzymania, jaki ponosi Skarb Państwa, podczas jego pobytu w więzieniu.

Autor/zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *