Utrzymanie zieleni, placów zabaw i obiektów sportowych w 2016 roku

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W wyniku przetargu utrzymaniem terenów zieleni, placów zabaw i obiektów sportowych w Zamościu będzie zajmować się firma Architektura Zieleni HORTUS z Lublina.

Całoroczne utrzymanie terenów zieleni i obiektów sportowo-rekreacyjnych przez zwycięzcę przetargu obejmie Park Miejski , wraz z terenem przyległym w granicach ulic Piłsudskiego, Studzienna, Sadowa oraz zieleń w obrębie zespołu Staromiejskiego.

Utrzymaniem objęte będą również Planty w granicach ulic Piłsudskiego, Łukasińskiego, Peowiaków, Partyzantów, Okopowa oraz teren w granicach ulic: Okopowa, Męczenników Rotundy, Szczebrzeska, Podgroble, Królowej Jadwigi , Zamkowa.

Firma, która wygrała przetarg będzie musiała zadbać również o place zabaw i obiekty rekreacyjno- sportowe oraz tereny zieleni osiedlowej zlokalizowane w różnych rejonach miasta.

Info.: Newsletter Zamościa 02/01/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *