Umowa na wykonanie ulicy Namysłowskiego podpisana

04.04.2017 została  podpisana umowa na budowę drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu.
Planowana budowa obejmuje budowę jezdni ulicy łączącej ul. Namysłowskiego z ul. Wyszyńskiego. Początek przebiegu trasy nowopowstałej ulicy (nowa ulica ma 631 metrów długości) i zaczyna się od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul. Namysłowskiego. Ulica jest przedłużeniem ulicy Namysłowskiego w kierunku torów, przekracza tor główny linii kolejowej Nr 72 przejazdem kolejowym kat. B i łączy się z ul. Prostą na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą po terenach należących kiedyś do Zakładu Odzieżowego Delia.  Ulica Prosta została przewidziana do przebudowy. Istniejące skrzyżowanie ulicy Prostej z ul. Wyszyńskiego zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie typu rondo. Istniejąca ul. Infułacka zostanie przebudowana na odcinku od ul. Wesołej do skrzyżowania ul. Prostej z ul. Wyszyńskiego, zostanie włączona do projektowanego ronda. Na odcinku od skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Namysłowskiego do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą, po wschodniej stronie został zaprojektowany chodnik zaś po zachodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W istniejącej ul. Prostej zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W ramach budowy ulicy zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe na odcinku od torów linii kolejowej Nr 72 do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą. Ponadto dokumentacja projektowa obejmuje budowę oświetlenia ulicznego nowopowstałej ulicy, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej dla światłowodu oraz przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Budowa drogi stworzy zrównoważone warunki poruszania się po ulicy wszystkim jej użytkownikom, zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 6 910 112.83 zł (brutto).Data rozpoczęcia budowy to 19.04.2017r. a planowane zakończenie 31.08.2018r.

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *