Zamość – Podpisanie listu intencyjnego Zamość – Żółkiew

Po uroczystej sesja Rady Miasta z okazji z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 25-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Zamość i Żółkwią na Ukrainie, która odbyła się 11 listopada br. w zamojskim Ratuszu w sali nr. 10 został podpisany list intencyjny. 

List intencyjny

podpisany 11 listopada 2016 roku przez Pana Petro Wychopenla Mera Miasta Żółkiew oraz Pana Andrzeja Wnuka, Prezydenta Miasta Zamość. 

Mając na uwadze dotychczasowa współpracę partnerską pomiędzy Miastem Żółkiew i Miastem Zamość, zainicjowaną umową z dnia 26 kwietnia 1991 roku strony deklarują co następuje

&1

Miasto Żółkiew i Miasto Zamość będą kontynuować współpracę partnerską zwłaszcza na niwie budowania dobrych relacji między mieszkańcami, współpracy przy realizacji projektów transgranicznych, wymiany kulturowej i sportowej jak również wymianie młodzieży.

&2

Strony dołożą wszelkich starań by współpraca ta była rozwijana w duchu wzajemnego szacunku i przyjaźni.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. mer Żółkwi Petro Wyhopeń, oraz samorządowcy z miast partnerskich Zamościa – Łucka (Ukraina), Schwäbisch Hall i Weimaru (Niemcy), Loughborough (Wielka Brytania), Bardejowa (Słowacja) i Sighișoary (Rumunia).

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *