Ulice po odbiorze

Oficjalnie, odbiorem technicznym, zakończyła się przebudowa ulic: Okrzei i Szwedzkiej.

Ulica Okrzei ma nową nawierzchnię o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżkę rowerową, przebudowane zatoki autobusowe i nowe wiaty przystankowe. Zakres prac obejmował również budowę nowego kanału kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Łabuńki, a także budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą słupów.

Całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3323L od km 0+118,25 do km 0+711, 80 ulicy Stefana Okrzei w Mieście Zamość” to 4 411 542,54 złotych brutto.

Nowy wygląd ma również ulica Szwedzka. Przebudowano chodniki, wyremontowano nawierzchnię, przebudowano kanalizację deszczową. Poza oznakowaniem poziomym i pionowym, zamontowano aktywny znak drogowy typu “Radar”, który wyświetla prędkość przejeżdżających aut. Wartość zadania: 3 036 600,89 złotych brutto.

Ekipy drogowe zakończyły (w październiku) prace na ulicy Kiepury, która również ma nową nawierzchnię i miejsca parkingowe. Zakres zadania obejmował m.in. przebudowę ulicy ze zjazdami  o nawierzchni z kostki brukowej, budowę 52 miejsc parkingowych z płyt ażurowych (wraz z podbudową), budowę  kanalizacji deszczowej o długości 216,5 mb z elementami odwodnienia ulicznego. Wartość zadania: 818 115,15 zł brutto.

Do użytku oddano ulice: Szklarniową i Zagrodową (od ulicy Swobodnej do ulicy Jesiennej). Obie mają nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano również m.in. jednostronny chodnik (o szer. 2,0 m), kanalizację deszczową i teleinformatyczną, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na typ LED i zjazdy na posesje. Wartość zadań: 2 252 333,26 zł brutto.

( inf. i fot. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.