Termomodernizacja ZSP Nr 3 w Zamościu z dofinansowaniem

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w poniedziałek, 13 stycznia odbył się briefing prasowy, podczas którego wręczono umowy Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł. Zarząd Województwa Lubelskiego po raz drugi zwiększył alokacje środków w konkursie (ogłoszonym grudniu 2018 roku) dotyczącym efektywności energetycznej sektora publicznego. Dzięki tej decyzji do grona 97 beneficjentów, którzy w październiku 2019 roku podpisali umowy w ramach tego konkursu, dołączyło kolejnych 8 podmiotów – w tym Miasto Zamość.

W briefingu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) Anna Brzyska. Miasto Zamość reprezentował Zastępca Prezydenta Piotr Zając.

Umowa dla Zamościa dotyczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 3 w Zamościu. Dzięki pozyskanym środkom, w zamojskim „elektryku” będzie możliwa wymiana systemów grzewczych, montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), wymiana oświetlenia wewnętrznego typu LED, termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wartość projektu ogółem to 7 523 301,70 zł, wydatki kwalifikowalne to 6 054 374,40 zł, a dofinansowanie UE:  5 146 218,21 zł.

Od 2017 do 2019 roku Miastu udało się pozyskać w sumie 23 220 200 zł dofinansowania do projektów dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, a programem objęto 16 placówek oświatowych- szkół i przedszkoli miejskich (zestawienie bez ZSP Nr 3 ).

( inf,. i fot. Um Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *