Systemy grzewcze II etap

Prezydent Miasta Zamość zaprasza do drugiego etapu, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2018. Po ocenie merytorycznej i formalnej wszystkich złożonych wniosków, w tym także z listy rezerwowej z roku 2017, zakwalifikowanych zostało 40 wniosków. Niewykorzystane środki w kwocie 80000 zł zostaną rozdysponowanie w drugim etapie.Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane w dniach od 4 do 10 kwietnia 2018 roku.

Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy tut. Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.30, piątek 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. Urzędu).Zasady i tryb udzielania dotacji szczegółowo określa Uchwała Rady Miasta Zamość nr XXXV/450/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany Starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”.Wnioski, tak jak w pierwszym etapie, realizowane będą na podstawie kolejności wpływu (dot. złożenia kompletnego wniosku), do wyczerpania środków finansowych pozostałych na ten cel w budżecie Miasta Zamość.Zadanie jest realizowane ze środków własnych Miasta Zamość i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *