Święto Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu

Zamojscy policjanci uroczyście obchodzili 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Wydarzenie odbyło się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Podczas uroczystego apelu z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego funkcjonariusze odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku w naszej jednostce awansowanych zostało 69 policjantów. W czasie uroczystości zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podziękowali zamojskim policjantom za codzienne dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Policjanci i pracownicy zamojskiej komendy Policji uczcili 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Zorganizowany z tej okazji uroczysty apel odbył się wczoraj przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na placu przed pomnikiem wielkiego Polaka zebrali się policjanci i pracownicy zamojskiej jednostki, zaproszeni goście oraz rodziny i bliscy awansowanych funkcjonariuszy.

W wydarzeniu udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Swoją obecnością zaszczycili nas włodarze powiatu zamojskiego oraz miasta Zamość, przedstawiciele parlamentarzystów, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu zamojskiego, jak również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i kapelan zamojskiej Policji. Obecny był także Rektor Akademii Zamojskiej, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, w których funkcjonują klasy policyjne oraz przedstawiciele instytucji, które stale współpracują z zamojską Policją na rzecz lokalnego bezpieczeństwa. Obecni byli także dowódcy i komendanci stacjonujących w Zamościu jednostek wojskowych oraz innych służb mundurowych. Zaszczycili nas swoją obecnością także przedstawiciele policyjnych i pracowniczych związków zawodowych oraz policyjni emeryci.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu przez dowódcę uroczystości aspiranta sztabowego Marcina Dudę. Po tym Pan Komendant przywitał się ze sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, dokonał przeglądu pododdziałów, przywitał się również z policjantami oraz zaproszonymi gośćmi.

Następnie podniesiona została flaga państwowa i odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Zamościu inspektor Wiesław Pawluk przywitał gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym pogratulował wszystkim mianowanym policjantom i życzył dalszych sukcesów. Funkcjonariuszom i pracownikom zamojskiej Policji podziękował za trud, wysiłek i zaangażowanie w rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych. Komendant Miejski Policji w Zamościu podziękował również rodzinom policjantów, samorządowcom oraz służbom, instytucjom i strażom, które na co dzień wspierają zamojskich policjantów.

Następnie nadkomisarz Mariusz Zub Naczelnik Wydziału Wspomagającego zamojskiej Policji odczytał rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Po tym Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wręczył awansowanym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku w naszej jednostce awans otrzymało 69 policjantów. W korpusie oficerów młodszych awans otrzymało 6 funkcjonariuszy, 31 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów, 24 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 8 policjantów w korpusie szeregowych. Warto podkreślić, że dziesięciu policjantów nagrodzonych zostało awansem przedterminowym.

Po wręczeniu aktów mianowania przemówienie wygłosił Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Pan Komendant, doceniając wytrwałość i trud wkładane w realizację codziennych zadań służbowych, podziękował policjantom i pracownikom zamojskiej jednostki za rzetelność i profesjonalizm. Podziękował również policyjnym rodzinom za wyrozumiałość i codzienne wsparcie oraz władzom samorządowym za okazywaną pomoc.

Również goście, w swoich przemówieniach oraz przekazanych na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu inspektora Wiesława Pawluka okolicznościowych adresach, podziękowali zamojskim policjantom za wzajemną współpracę, podkreślając jednocześnie płynące z tego korzyści dla powiatu zamojskiego. Awansowanym funkcjonariuszom gratulowali wyróżnień i dziękowali za to, że jesteśmy i skutecznie dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, za życzenia, dobre słowa, podziękowania oraz współpracę.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *