Świadczenia z ZUS wzrosną o prawie 3 procent

Znamy już wysokość tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Najniższe emerytury wzrosną
o prawie 30 zł brutto. Są też korzystne zmiany dla części osób, które pobierają emeryturę
po rencie.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie w tym roku 102,98% – ogłosiła minister rodziny,
pracy i polityki społecznej. To znaczy, że wszystkie długoterminowe świadczenia wypłacane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca będą wyższe o prawie 3 procent. W Oddziale
ZUS w Biłgoraju dotyczy to świadczeń około 123 tysięcy osób.
Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku. Polega na pomnożeniu wysokości świadczenia
przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług
oraz od wzrostu przeciętnej płacy w Polsce.

Jakie świadczenia wzrosną?
W ZUS waloryzacji podlegają: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne,
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek
pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty
socjalne. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2018 roku.
Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy emeryt i rencista
otrzyma decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.
Minimalna emerytura w górę
W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby,
które nie zgromadziły wiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej
20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła
1029,80 zł brutto (dotychczas – 1000 zł).

Korzystne zmiany dla byłych rencistów
Jest też dobra wiadomość dla osób, które pobierają emeryturę przyznaną przez ZUS z urzędu po
rencie z tytułu niezdolności do pracy. Część z tych emerytur była niższa od gwarantowanego
minimum, jeśli emeryt nie wypracował wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20 dla kobiet i 25
lat dla mężczyzn). Od marca ci emeryci mogą jednak liczyć na podwyżkę, bo zmieniły się przepisy.
Chodzi o osoby, którym ZUS przyznał emeryturę z urzędu przed 1 marca 2017 roku w kwocie
niższej niż:
– 1000 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
– 750 zł brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
ZUS wypłaci im wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 do końca lutego
2018 roku (o ile emerytura nie była w tym czasie zawieszona). A od marca tego roku ich
świadczenia zostaną także zwaloryzowane – czyli wzrosną do 1029,80 zł i 772,35 zł.

Małgorzata Korba

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *