Strażackie podsumowanie roku 2023

Podsumowując rok 2023 w ujęciu statystycznym należy stwierdzić, że był to rok z przeważającą ilością miejscowych zagrożeń 1277 (77,2%), natomiast pożary stanowiły tylko 19,2% wszystkich zdarzeń – łącznie 317.

W 2023 r., odnotowano łącznie 1655 interwencji z czego: 317 to pożary, 1277 miejscowych zagrożeń oraz 61 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2022 roku (2153 interwencji) odnotowaliśmy spadek ogólnej liczby interwencji o 498 zdarzeń tj.: o 23,2%, zmniejszyła się ilość pożarów o 39,5% (tj. 207 zdarzeń), miejscowych zagrożeń o 16,9%. (tj. 260 interwencji) oraz alarmów fałszywych o 33,7% (31 zdarzeń).

Zdecydowaną większość, bo aż 94% pożarów, to pożary małe. W 2023 r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów: budynki mieszkalne 138 interwencji, uprawy, rolnictwo – 78 przypadków, środki transportu 30 zdarzeń. W porównaniu do ubiegłego roku o 117 zdarzeń zmniejszyła się liczba pożarów w grupie uprawy rolnictwo.

W 2023 roku z liczby 1277 miejscowych zagrożeń, które wystąpiły na terenie powiatów, w budynkach odnotowano 572 interwencje.

Zdarzenia te najczęściej dotyczyły: usuwania skutków wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj.: silnie wiejącego wiatru i gwałtownych opadów atmosferycznych oraz usuwania zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły zdarzenia w komunikacji drogowej – 184 interwencji.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2023 r. były:, silnie wiejące wiatry – 366 (w 2022r. – 137 interwencji), niezachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zdarzenia w komunikacji drogowej) – 173 interwencji, zdarzenia powodowane przez owady błonkoskrzydłe – 171 interwencji (w 2022 roku o 105 więcej), gwałtowne opady atmosferyczne – 74. Z kolei w grupie pożarów – wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych w 154 przypadkach była prawdopodobną przyczyną wystąpienia pożarów, kolejna to nieostrożność osób dorosłych w 118 przypadkach. W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w marcu – 48 oraz kwietniu – 35, co było najczęściej związane z pożarami suchych traw. Z kolei najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w sierpniu – 350, lipcu – 150 oraz w maju i we wrześniu po 109 interwencji. Wzrost interwencji był spowodowany gwałtownymi opadami deszczu oraz silnymi wiatrami – łącznie 440 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i ulewnych deszczy. Najwięcej interwencji oraz zniszczeń odnotowaliśmy po przejściu burzy z silnie wiejącym wiatrem w nocy z 29/30 sierpnia – 178 interwencji podczas których strażacy usuwali połamane drzewa z dróg, samochodów oraz budynków.

W wyniku pożarów w budynkach mieszkalnych 2 osoby poniosło śmierć (Wolica Śniatycka 06.02; Wólka Wieprzecka 04.12), 14 osób zostało rannych. Z kolei podczas miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 35 osób (w 2022r. 28 osób śmiertelnych), a poszkodowanych zostało 248 osób w tym 19 dzieci (w 2022 roku 155 osób rannych). Szacunkowe straty: w pożarach wyniosły niespełna 4mln zł (w 2022r. ponad 10,4 mln), w miejscowych zagrożeniach ponad 10,9 mln zł (w 2022r. 6,2mln). Uratowane mienie: w pożarach to kwota ponad 23,8 mln zł., a przy miejscowych zagrożeniach kwota ponad 3,5 mln. zł.

Miniony rok był bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 1 wypadek z udziałem strażaka z jednostki OSP Świdniki podczas pożaru zboża w m. Żuków.

oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu
mł. bryg. Marcin Żulewski

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *