STRAŻACKA STATYSTYKA w Zamościu

STRAŻ

STRAŻACKA STATYSTYKA

Podsumowując rok 2015 uwzględniając strażackie statystyki należy stwierdzić, że rok ten był dość “spokojny” dla zamojskich strażaków. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem, to rok z większą ilością pożarów, powodowanych między innymi brakiem opadów atmosferycznych. W 2015r nie wystąpiły tak intensywne opady jak w 2014r., niemniej jednak na terenie gm. Łabunie w maju w wyniku gwałtownych opadów pod wodą znalazły sie dwie

Szczególnie cieszy fakt, że miniony rok był stosunkowo bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano tylko jeden przypadek tj. skręcenie stawu skokowego strażaka z OSP podczas pożaru kamienicy na ul. Żeromskiego w Zamościu.

W 2015 r odnotowano łącznie 1215 interwencji z czego: 638 pożarów, 527 miejscowych zagrożeń oraz 50 alarmów fałszywych. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek ogólnej liczby interwencji o 13% (185 zdarzeń), o 53% (223 zdarzeń) wzrosła ilość pożarów, o 43% (407 zdarzeń) zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymują się na porównywalnym poziomie, w 2015 było ich 51. Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że sukcesywnie zmniejsza się ogólna ilość interwencji, zmniejsza się też liczba pożarów,nieznacznie zmniejsza się ilość miejscowych zagrożeń.

Zdecydowaną większość, bo aż 79% pożarów, to pożary małe. W 2015 r pożary najczęściej występowały w grupie obiektów tzw. uprawy, rolnictwo 337 zdarzeń oraz budynki mieszkalne 97 zdarzeń. W porównaniu do roku ubiegłego liczba pożarów w rolnictwie wzrosła ze 174 do 337 (wzrost o 93%).

W 2015 r z liczby 527 miejscowych zagrożeń, jakie wystąpiły na terenie powiatu zamojskiego, w budynkach mieszkalnych wystąpiło 167 interwencji (w porównaniu do 2014 r spadek o 59%) tego typu zdarzeń w tych obiektach. Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz usuwaniem zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowią środki transportu – 60 zdarzeń tj. wypadki i kolizje drogowe.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2015r były: zdarzenia w komunikacji drogowej 112 interwencji, nietypowe zachowanie zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie 90 interwencji, zdarzenia powodowane przez silne wiatry 85 interwencji. Nieostrożność osób dorosłych 449 zdarzeń stanowiących 70%, to najczestrza przyczyna wystąpienia pożarów w 2015 roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowią wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 64 interwencje. W 2015 r najwięcej pożarów wystąpiło w marcu (135), kiedy to najczęściej dochodziło do wypalania suchych traw i sierpniu (136), gdy występowały pożary upraw rolniczych. w Zamościu

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP
mł. bryg. Andrzej Szozda
698 868 238

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *