Spotkanie Pani Minister z RFN Anny Lührman z Caritas w Zamościu

Z inicjatywy Ambasady Niemiec w Warszawie w dniu 26 lutego 2022 r. w godzinach porannych odbyło się w Zamościu spotkanie Minister ds. Europy i Klimatu Republiki Federalnej Niemiec, Anny Lührman oraz Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ks. Marcina Jakubiaka.

Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli także Thomas Motak, szef biura minister Lührman oraz Roland Joppcamb z Wydziału do Spraw Polityki Społecznej Ambasady RFN w Polsce. Przedstawicielem diecezji był Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, ks. Michał Maciołek.

Celem spotkania była wymiana informacji na temat aktualnych oraz przewidywanych działań zamojskiej Caritas w obliczu napływu na teren naszej diecezji obywateli ukraińskich, chroniących się przed agresją Rosji oraz kwestia ewentualnej współpracy i pomocy w tych działaniach ze strony Rządu Niemiec.

Pani Minister żywo interesowała się aktualną sytuacją na naszym terenie związaną z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-ukraińskiej, jak też jej oceną i podejmowanymi inicjatywami pomocowymi ze strony lokalnego Kościoła, a zwłaszcza Caritas.

Szeroko została przedstawiona sprawa organizacji współpracy Caritas z parafiami naszej diecezji oraz koordynacji pomocowej z Caritas Polska, jak też Caritas diecezji na terenie Ukrainy.

Poruszono wiele kwestii dotyczących podjętych już działań, jak też bieżących przygotowań do długofalowej pomocy dla uchodźców zza wschodniej granicy. Zarysowano obszary współpracy diecezji i Caritas z lokalnymi samorządami.

Pani Minister pytała o najpilniejsze potrzeby, z jakimi trzeba się zmierzyć obecnie,  jak i o możliwości współpracy na przyszłość, szczególnie w sytuacji konieczności działań długofalowych.

Wspomniano również o wspólnym apelu biskupów Metropolii Przemyskiej do wiernych lokalnych kościołów, w którym znajduje się wezwanie do pomocy materialnej, wsparcia duchowego oraz szeroko rozumianej gościnności w duchu chrześcijańskim wobec naszych Braci i Sióstr z Ukrainy.

W najbliższym czasie zostaną przedstawione konkretne możliwości pomocowe na rzecz uchodźców./ Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *