Raport o stanie Miasta Zamość

Raport o stanie Miasta Zamość za 2019 rok jest udostępniony mieszkańcom. Z dokumentem zapoznali się Radni, wszystkie Komisje Stałe Rady Miasta zaopiniowały go pozytywnie.

Raport o stanie gminy to stosunkowo nowe narzędzie kontroli nad organami wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego – pierwszy taki dokument opracowano w ubiegłym roku. Obowiązek sporządzania raportu nakłada na Prezydenta ustawa o samorządzie gminnym (art. 28aa ustawy). Raport podsumowuje działalność wójta/burmistrza/prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Z jakich elementów składa się Raport o stanie Miasta Zamość?

Realizację kluczowych polityk, programów, strategii opisano w rozdziale I. Kolejną część materiału stanowią sprawozdania z realizacji uchwał rady (rozdział II) i budżetu obywatelskiego (rozdział III) – to obowiązkowe elementy raportu. W ostatniej części raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w pozostałym zakresie. Opisano tu krótko stan finansów za rok 2019 (przy czym sprawozdanie z wykonania budżetu, podlega odrębnej ocenie w procedurze absolutoryjnej). W dalszej kolejności zawarto informacje o zadaniach, które realizowały poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne.

Raport i projekt uchwały ws. udzielenia Prezydentowi wotum zaufania, będzie rozpatrzony na kolejnej (lipcowej) sesji Rady Miasta Zamość. Raport publikujemy w załączniku. (UM)

raport-za-2019-r816076.pdf [2.52 Mb]

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *