Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – będą utrudnienia

Dzisiaj (07.04.2021r.) o godz. 14:30 odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Miastem Zamość a firmą STRABAG na realizację projektu „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego od km 0+000,00 do km 1+346,00 wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków od km 0+000,00 do km 0+183,83 i odcinkiem Akademickiej około 100m”.

Ze względu na sytuację epidemiczną, podpisanie umowy odbyło się bez udziału mediów, ale było  transmitowane w Internecie na fanpage „Zamość”, któro udostępniamy zapraszam do oglądania.

Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków”.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

– wykonanie nowych chodników i ścieżek rowerowych

– przebudowanie zatok autobusowych, gdzie staną nowe wiaty przystankowe wraz z monitorami do wyświetlania rozkładu jazdy.

Ulica zyska monitoring i kanalizację deszczową. W miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Piłsudskiego- Sadowa- Peowiaków powstanie rondo, które zwiększy bezpieczeństwo, upłynni ruch i zapobiegnie tworzeniu się korków.

– W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przebudowę głównych szlaków komunikacyjnych w mieście. Dziś podpisujemy umowę, która będzie kontynuacją inwestycji ubiegłorocznej- ulicy Lubelskiej. To jest najlepszy czas, żeby przebudować ulicę Piłsudskiego. Mamy pandemię, ruch kołowy jest mniejszy, dzieci nie jeżdżą do szkół. Dzięki przebudowie poprawi się również infrastruktura podziemna, chcemy zorganizować na nowo połączenia światłowodowe, kablowe, poprawić kanalizację burzową i zwiększyć bezpieczeństwo na tej ulicy. Prace rozpoczną się w kwietniu, liczymy na wyrozumiałość pieszych i kierowców-przedstawia projekt prezydent Andrzej Wnuk.

Wartość umowy z wykonawcą robót firmą Strabag opiewa na 14 615 164,60zł brutto.

– Zaplanowaliśmy to zadanie na etapy: od ulicy Lubelskiej do ul. Peowiaków, od ul. Peowiaków do ul. Łukasińskiego- ten odcinek będzie musiał być wyłączony ze względu na technologię wykonania i ułożenia w tym miejscu kostki granitowej. Zapewnimy dojazd do parkingu przy parku, który jest dla użytkowników bardzo ważny- mówi reprezentujący firmę STRABAG dyrektor oddziału Lublin Marcin Zieliński i zapewnia, że to, iż firma pracuje również przy przebudowie m.in. Placu Stefanidesa, nie opóźni zrealizowania inwestycji, ponieważ do pracy zostanie wprowadzony dodatkowy zespół.

Zgodnie z umową wykonawca ma czas na wykonanie przebudowy do 16 listopada 2021 r.

– Ruch pojazdów będzie się odbywać. Zamknięty będzie jedynie odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Sadową/Peowiaków do ulicy Akademickiej/Łukasińskiego z dopuszczonym dojazdem do SPDN Krok Za Krokiem, ZGL oraz mieszkańców. Do kierowców apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzenia prac drogowych oraz do stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem- informuje dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu Marcin Nowak.

Zadanie realizuje Miasto Zamość, które stara się o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych./UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *