Program wyrównywania różnic poza regionami

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o naborze wniosków  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku, w następujących obszarach:

– obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

– obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– obszar D – likwidacja barier transportowych;

– obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

– obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wnioski należy kierować do prezydenta Zamościa do dnia 8 kwietnia br., zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”.

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2016 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”.

Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014 – 2017”.

Wniosek o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej MCPR Zamość www.mcpr.zamosc.pl

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *