Program wyrównywania różnic poza regionami

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje o naborze wniosków  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku, w następujących obszarach:

– obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

– obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– obszar D – likwidacja barier transportowych;

– obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

– obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wnioski należy kierować do prezydenta Zamościa do dnia 8 kwietnia br., zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”.

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2016 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”.

Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014 – 2017”.

Wniosek o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej MCPR Zamość www.mcpr.zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *