Prawie 10 mln złotych dofinansowania na drogowe inwestycje

Miasto Zamość i Wojewoda Lubelski podpisali właśnie  trzy umowy na dofinansowanie w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy dotyczą trzech ważnych projektów.

Pierwszym jest przebudowa drogi powiatowej – ul. J. Kilińskiego, a jego wartość opiewa na 1 962 549,12 zł z czego wysokość dofinansowania to 1 373 784,00 zł.

Jak informuje Miasto Zamość przebudowa obejmuje odcinek ulicy od Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Prace trwają, a wykonawca zadania, firma „Sadex” z Sitna, wykona m.in. ścieżki rowerowe, przebuduje jezdnię, zatoki autobusowe i postojowe na ul. Kilińskiego. Zakończenie prac przewidziano na koniec sierpnia 2020 r. 

Drugi z projektów który zyskał dofinansowanie to „Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu”. Całkowity koszt zadania to 9 317 132,09 zł, a dofinansowanie: 5 590 279,00 zł. Przetarg na wykonawcę został już ogłoszony.

Jak informuje UM Zamość przedmiot zamówienia obejmuje remont konserwatorski – przebudowę: Placu Melchiora Stefanidesa, ulicy Bazyliańskiej (odcinek od ulicy Łukasińskiego do ulicy Ludwika Zamenhofa), ulicy Łukasińskiego. Projekt zakłada m.in. przywrócenie historycznego poziomu ulic poprzez likwidację schodów przy Bramie Lubelskiej Nowej i Nadszańcu Bastionu VI. Ulica Łukasińskiego będzie miała nową nawierzchnię z kostki granitowej (warstwa ścieralna z czerwonej kostki granitowej płomieniowanej), która poprzez różnicowanie kolorystyczne będzie wyznaczać strefy funkcjonale, oddzielające ruch pieszy i kołowy. Krawężniki zostaną zlikwidowane, by cała przestrzeń była pozbawiona barier architektonicznych. Ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego będzie spowolniony, ruch pieszy i rowerowy będą traktowany priorytetowo, zgodnie z współczesnymi wymaganiami jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Na terenie objętym projektem pojawią się m.in. elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kraty ochronne wokół drzew- wszystko utrzymane w stylistyce minimalistycznej, będącej tłem dla otaczającej przestrzeni. Plac Stefanidesa i ulica Łukasińskiego (na odcinku od ronda Jana Zamoyskiego do „ekonomika”) będą miały nowe oświetlenie, a zaprojektowane latarnie będą nawiązywać do charakteru Placu Stefanidesa. Całość uzupełnią nasadzenia, będą to m.in. drzewa liściaste o kulistej koronie- przeznaczone do przestrzeni miejskich, a także bluszcze, krzewy, zieleńce.

Trzeci projekt to „ Remont konserwatorski- Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu”. Całkowity koszt tego zadania to 4 284 965,55 zł, a dofinansowanie to 2 570 979,00 zł. Przetarg na wykonawcę został już ogłoszony.

Plac Wolności będzie miał m.in. nową nawierzchnię kostki granitowej, która swoją kolorystyką będzie nawiązywała do przebudowywanej ulicy Łukasińskiego  oraz nową konstrukcję placu, oświetlenie (oprawy LED), monitoring i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Podobny zakres zadań będzie realizowany na ul. Kościuszki i ul. Okopowej- na odcinku od wlotu ronda Braci Pomarańskich do granicy pasa kolejowego dotychczasowa nawierzchnia będzie zastąpiona nową, wykonaną z kostki granitowej. Projekt zakłada m.in. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego na typu LED i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, słupki przystankowe.

( inf. UM Zamość, fot. ilustracyjne: archiwum)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *