Porozumienie Akademii Zamojskiej z Instytutem Badań Edukacyjnych

3 lutego 2022 r. w rektoracie AZ odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Zamojską a Instytutem Badań Edukacyjnych.

Porozumienie podpisane zostało przez Rektora Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. AZ i dra hab. Roberta Tomasza Ptaszka.
Zadeklarowaliśmy współpracę dotyczącą przede wszystkim obszaru edukacji i badań, głównie w zakresie pedagogiki. Będzie ona polegała m.in. na wspólnym organizowaniu sympozjów, pozyskiwaniu grantów – mówi rektor AZ dr hab. Paweł Skrzydlewski.

Na mocy porozumienia Uczelnia będzie współpracowała z IBE m.in. w umacnianiu idei komunikacji w procesie edukacji poprzez zastosowanie nowoczesnych technik. Strony będą wspierać kształcenie w regionie oraz wspólnie inicjować badania naukowe i edukacyjne. Porozumienie obejmuje także takie działania, jak współpraca dot. realizacji projektów ze środków krajowych i europejskich, realizacja konferencji naukowych, publikacje naukowo-badawcze oraz obie strony zobowiązały się do wspierania prac badawczych i dyplomowych na kierunku pedagogika i innych podejmujących zagadnienia edukacyjne./AZ/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *