Podsumowanie konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zamość.

W 16 zebraniach osiedlowych wzięło udział 987 osób, złożono 842 ankiety. Grafika przedstawia wstępne wyniki ankiet, ostateczny wynik konsultacji będzie znany po sporządzeniu protokołu z konsultacji społecznych. Protokół będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie zamosc.pl, zostanie również przekazany radnym.

Wyniki ankiety

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *