Pieniądze na staże

pobrane

W PUP Zamość są pieniądze na staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i szkolenia…

To najlepszy moment, by starać się o pieniądze z Urzędu Pracy w Zamościu, mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku, warunkiem jest tylko status osoby bezrobotnej. Zachęcamy osoby bezrobotne, jak i pracodawców do korzystania ze wsparcia środków finansowych Urzędu. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże czy też szkolenia to tylko niektóre z form wsparcia, które Urząd Pracy ma do zaoferowania. Dysponujemy dużą pulą środków finansowych na stworzenie dodatkowych stanowisk pracy, na staże dla bezrobotnych i szkolenie zawodowe, z których mogą skorzystać bezrobotni oraz pracodawcy. Prowadzimy nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych w zakresie:
Operator wózków widłowych z napędem silnikowym – pracownik magazynu,
Spedytor z certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika,
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym,
Handlowiec z kursem komputerowym ECDL,
Kucharz z egzaminem czeladniczym.
Zamojski Urząd Pracy zaprasza wszystkich chętnych do składania wniosków.
Zainteresowani ofertami PUP szczegółowe informacje uzyskają u doradców klienta bądź znajdą je na stronie Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.