Pięć ofert w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 74

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Podpisanie umowy z wykonawcą planujemy w czwartym kwartale tego roku. 

Zestawienie ofert

Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym na podstawie wydanej w 2021 r., przez Wojewodę Lubelskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spośród pięciu ofert, jedna zmieściła się w zaplanowanym przez nas budżecie. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty oraz popisanie umowy z wykonawcą planujemy jesienią tego roku.

  • Budimex – 119  307 629,79 zł
  • Mota Engil Central Europe – 136  320 755 zł
  • Rubau Polska – 138  990  000,11 zł
  • Konsorcjum firm: Unibep (lider), PBI Infrastruktura – 146  948  620,15 zł
  • Strabag – 164 180 586,39 zł

Budżet GDDKiA to 125 650 000 zł

To drugi przetarg na realizację tej inwestycji. Pierwsze postępowanie unieważniliśmy po odrzuceniu trzech złożonych ofert, z uwagi m.in. na niezgodność z warunkami zamówienia (SWZ), rażąco niską cenę oraz niewyrażenie zgody przez część wykonawców na wydłużenie terminu związania z ofertą.

Co powstanie

Droga zostanie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna (obwodnice te będą realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic). Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie (o długości ok. 1,6 km), planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Zmieniamy DK74

Rozbudowa odcinka Gorajec – Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Zbudowaliśmy już obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa. Niedawno podpisaliśmy też umowy na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km), a także na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km). Planujemy także realizację obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km.

/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *