Nowe ulice, chodniki i ścieżki rowerowe

Intensywne prace drogowe to to, co czeka zamościan w najbliższych miesiącach w ramach ostatniej odsłony wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Dróg. Inwestycje zakończyć się mają do końca bieżącego roku- czytamy w majowym Zamojskim Biuletynie Miejskim.

Poniżej przedstawiany listę zadań jakie zostaną zrealizowane lub już są realizowane:

– budowa ulicy Wolskiego – nawierzchnia jezdni o szerokości 5m z kostki brukowej, jednostronny chodnik o szerokości 2m z kostki brukowej, ulica o długości 501 m, budowa linii oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału teleinformatycznego;

– budowa ulicy Mościckiego – nawierzchnia jedni bitumiczna o szerokości 5m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej, ulica o długości 291 m, budowa kanału teleinformatycznego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci oświetlenia ulicznego – zakończenie realizacji zadania w 2019 roku;

-budowa ulicy Ogrodniczej – droga o szerokości 5 m i długości 418 m, nawierzchnia bitumiczna, zjazdy i chodnik jednostronny z kostki brukowej, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED  z redukcją mocy, budowa kanału teleinformatycznego, kanalizacji deszczowej, sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków i do granic posesji niezabudowanych;

– budowa ulicy Szklarniowej – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej, długość ulicy 359 m, budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanału teleinformatycznego, przebudowa oświetlenia ulicznego – zakończenie w 2019 roku;

– budowa ulicy Ludowej – nawierzchnia bitumiczna o szer. 5m, jednostronny chodnik z kostki brukowej, ulica długości 184 m, budowa kanalizacji deszczowej, kanału teleinformatycznego, przebudowa oświetlenia ulicznego;

– budowa ulicy Kwiatów Polnych – ciąg pieszo jezdny o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,5 m, ulica o długości 357 m, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanału teleinformatycznego – realizacji do 2019 roku;

– budowa ulicy Letniej – nawierzchnia jezdni bitumiczna o szer. 5 m, jednostronny chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej, droga o długości 353 m, budowa kanalizacji deszczowej, kanału teleinformatycznego, przebudowa oświetlenia ulicznego, realizacja do 2019 roku;

– budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Namysłowskiego i Prostą – nawierzchnia jezdni bitumiczna o szer. 6 m, ulica długości 631 m, budowa dwustronnych chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej, przebudowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania nowej ulicy z ulica Kilińskiego i ulicą Namysłowskiego, budowa przejazdu kolejowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanału technologicznego, sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci ciepłowniczej, gazowej, skrzyżowania ulic Prosta – Infułacka – Wyszyńskiego (rondo), przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Infułackiej i Prostej, realizacja do końca 2018 roku, koszt 9 mln zł;

-budowa ulicy Okrzei – nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 7 m, prawostronny ciąg pieszo-jezdny o szer. 3,5 m, lewostronny chodnik o szer. 2 m, droga o dł. 711 m, przebudowa oświetlenia, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, realizacja do 2019 roku;

– budowa ulicy Łanowej –nawierzchnia bitumiczna o szer. 6 m, lewostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m, prawostronny chodnik o szer. 2 m, droga o dł. 559 m, budowa linii oświetleniowych, kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznej;

– budowa ulicy Błonie – nawierzchnia bitumiczna o szer. 7 m, lewostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, prawostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m, ulica o dł. 461 m, budowa linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej i sieci teleinformatycznej;

– budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Monte Cassino – ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m i długości 477 m, przebudowa linii oświetleniowej;

– przebudowa ulicy Leszczowej – budowa ulicy o dł. 62 m jako ciągu pieszo-jezdnego o szer. 5 m wraz z obustronnymi opaskami o zmiennej szerokości, zjazdami na posesje i siecią teleinformatyczną;

Przebudowa ulicy Wesołej – budowa ulicy o dł. 159 m o zmiennej szerokości od 5 m przy wjeździe na ulicę Wesołą oraz szerokości 3,5 m na dalszej części ulicy, obustronne opaski bezpośrednio dochodzące do istniejących ogrodzeń, wjazdy na posesje, odwodnienie i sieć teleinformatyczna;

– budowa ulicy Ruchu Oporu – budowa ulicy o dł, 84 m, szerokości 5 m, budowa nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej, budowa obustronnych opasek o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej, budowa zjazdów, wymiana opraw oświetleniowych, budowa kanalizacji deszczowej i sieci teleinformatycznej;

– przebudowa ulicy Zuchów– budowa ulicy o dł. 84 m, szer. 5 m, budowa nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, budowa obustronnych opasek ulicy o szer. 50 cm z kostki brukowej, budowa zjazdów, kanalizacji, sieci teleinformatycznej i wymiana lamp oświetleniowych;

– przebudowa ulicy Dembowskiego – nawierzchnia jezdni bitumiczna o szer. 5 m, obustronny chodnik o szer. 2 m  z kostki brukowej, droga o dł. 151 m, budowa kanalizacji deszczowej i sieci teleinformatycznej;

– przebudowa ulicy Wróblewskiego – nawierzchnia jezdni o szer. 5 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m z kostki brukowej, ulica o dł. 57 m, budowa kanalizacji deszczowej i sieci teleinformatycznej;

– budowa ścieżki rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi – ciąg pieszo-rowerowy II etap o długości 328 m;

-budowa ścieżki rowerowej od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej – II etap o dł. 164 m;

-przebudowa ul. Gęsiej – budowa drogi o szer. 5 m, dł. 88m o nawierzchni bitumicznej, zjazdy z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, parking o szer. 5 m i dł. 45 m z płyt ażurowych;

– budowa ul. Jana Długosza – budowa drogi z zmiennej szerokości od 5 do 4 m, dł. 129 m, nawierzchnia bitumiczna, zjazdy z kostki brukowej, chodnik obustronny z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa i teletechniczna;

– przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ulicy Wierzbowej do stacji paliw – przebudowa drogi o dł.416 m, przebudowa chodnika na dł. 70 m od przejścia dla pieszych na rondzie do ul. Skośnej, ulica o szer. 7 m z obustronnymi chodnikami o szer. od 2 m oraz jednostronną ścieżką rowerową o szer. 2 m, zjazdy indywidualne i publiczne z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej i wymiana słupów oświetleniowych;

– przebudowa ulicy Reymonta – przebudowa odcinka od ul. Lipowej do Al. 1 Maja o dł. 96 m i szer. 6 m, budowa nowej konstrukcji jezdni, nawierzchnia z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej, budowa zjazdów indywidualnych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i teleinformatycznej.

Łączny koszt inwestycji to około 35 mln zł.

 

 

 

 

 

30

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *