Nowe słupy ogłoszeniowe oraz tablice informacyjne

Na Stare Miasto i osiedla trafią nowe słupy ogłoszeniowe. Nowe słupy zastąpią stare ,które znajdują się w najgorszym stanie technicznym i estetycznym. Stosowną umowę podpisano w ub. tygodniu z terminem dostarczenia do 20 dni.
Wykonawcą jest firma ELZET, Andrzej Sierżęga , ul. Jerzmanowska 79, 54-530 Wrocław.
Urząd Miasta przygotował i uzgodnił zakres umowy na wykonanie i montaż tablic informacyjnych m.in. z lokalizacją bloków na osiedlu Kamienna-Koszary i Bulwaru Miasta Partnerskiego Sighisoara. Umowa będzie obejmować również odnowienie tablic z oznaczeniem specjalnej strefy ekonomicznej.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *