Roszczenia majątkowe Związku Gmin Wyznaniowych w Zamościu

15 maja 2017 r. przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się dwie ostatnie rozprawy, w sprawach roszczeń Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich z terenu Miasta Zamościa. Pierwsza  dotyczyła nieruchomości, na której znajdował się szpital żydowski (przy dawnej ul. Żydowskiej), druga natomiast przytułku dla starców (przy ul. Zamenhofa). Oba wnioski regulacyjne zostały oddalone przez Komisję. Zakończyły się w ten sposób wszystkie postępowania regulacyjne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.