Nieodpłatna pomoc prawna tylko zdalnie

 

Z dniem 19 października 2020 roku do odwołania ulega zawieszeniu osobiste udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie m. Zamość.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Więcej informacji oraz rejestracja na porady pod numerem telefonu 84 530 04 20 (UM) foto.pixabay.com

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *