Wszystkich Świętych i Zaduszki przy zamojskich cmentarzach

Jak co roku w rejonie zamojskich nekropolii obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu.

Wprowadzone zostaną już od jutra ( 31 października) i potrwają do Zaduszek (2 listopada) włącznie.

Zmiana w organizacji ruchu  przy Cmentarzu Parafialnym (ul. Peowiaków, ul. Przemysłowa) – od 31 października od godz. 9:00 do 2 listopada do godz. 15:00:

– ul. Peowiaków na odcinku od końca zatoki postojowej (od strony cmentarza) do skrzyżowania z Przemysłową obowiązywać będzie zakaz postoju (znak B-35).

– ul. Przemysłowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Zaremby (od strony cmentarza) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się

 

Zmiana w organizacji ruchu  przy  Cmentarzu Komunalnym (ul. Braterstwa Broni , ul. Śląska) – od 31 października od godz. 15:00 do 2 listopada do godz. 15:00:

Organizacja ruchu zostanie zmieniona w zakresie:

-Braterstwa Broni – na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z drogą powiatową Zamość-Chyża – Wysokie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku od cmentarza do miejscowości Chyża tj.od strony miejscowości Chyża /na ul. Braterstwa Broni/ zostanie ustawiona bariera drogowa U-20b do połowy jezdni wraz ze znakiem B-2 „zakaz wjazdu”

-Śląska:

-parking przy stacji trafo zostanie zagrodzony zaporami U-20b ze znakiem B-1 „zakaz ruchu”  wraz z tabliczką „Nie dotyczy MZK”. Ruch komunikacji miejskiej odbywać się będzie ul. Śląską do parkingu przy stacji trafo.

–po stronie prawej jezdni, na odcinku od przepustu przy ul. Rolniczej  do ul. Braterstwa Broni wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów /znak B-36/ z tabliczkami „Nie dotyczy poboczy”.

–po lewej stronie jezdni, na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Braterstwa Broni, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się  poprzez zastosowanie znaku B-36 (znak należy ustawić po obu stronach jezdni – od ul. Chłodnej i Braterstwa Broni).

Tablice informacyjne o objeździe do cmentarza zostaną ustawione w następujących miejscach:

Al. 1-go Maja/Dzieci Zamojszczyzny

Okrzei/Dzieci Zamojszczyzny

Sadowa/Dzieci Zamojszczyzny

Królowej Jadwigi/Dzieci Zamojszczyzny

Dzieci Zamojszczyzny/Śląska.

Przy Cmentarzu Prawosławnym  przy ul. Odrodzenia  nie planuje się wprowadzania zmian w organizacji ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.