Nie będzie basenów ani terenów rekreacyjno – wypoczynkowych…

Właśnie opublikowano listy projektów przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Na liście projektów zaopiniowanych negatywnie znalazł się m. in. ten który wśród Was wzbudzał największe emocje czyli letnie baseny. W sumie komisja negatywnie zaopiniowała tylko 4 projekty wśród których 3 to ogólnomiejskie a zaledwie 1 osiedlowy:

Pozytywną opinię otrzymało natomiast 36 projektów osiedlowych oraz 9 projektów ogólnomiejskich. Jakie? Znajdziecie na poniższej liście:

To właśnie spośród projektów zaopiniowanych pozytywnie zamościanie wybiorą te które realizowane będą w przyszłym roku.

Jak podaje Urząd Miasta Zamość:

„Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, Rozdział 4 §6. ” 8. Rozstrzygnięcie o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuję się wnioskodawcy pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego podjęcia.

§7.Od rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu projektu do głosowania przysługuje odwołanie do Prezydenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia rozstrzygnięcia. Odwołanie przysługuje wnioskodawcy.

2. Odwołanie wniesione po terminie pozostaje bez rozpoznania.

3 Prezydent rozpatruje odwołanie w terminie 14 dnia od dnia złożenia przez wnioskodawcę. Rozstrzygnięcie Prezydenta wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt.

4. Rozstrzygnięcie Prezydenta jest ostateczne.

5. Na podstawie wydanych rozstrzygnięć Prezydent dokonuje aktualizacji listy, o której mowa  w § 6 ust. 7.”

Regulamin Budżetu Obywatelskiego załączamy poniżej

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *