Nabór wniosków na stypendia szkolne w Zamościu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Urząd Miasta Zamość informuje, że w dniach 1–15 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2015/2016.

Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Zamość, wiek do 24 lat, dochód nie większy niż 456 zł netto a od dnia 1 października 2015 roku 514 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 6772457,e-mail:oswiata@zamosc.pl lub na stronie http://www.bip.zamosc.um.gov.pl

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *