Miasto szuka firmy, która rozbuduje ZOO

Budynki dla gorali, orłosępów, żurawi, flamingów, arui czy chociażby antylopy to obiekty jakie powstaną w ramach kolejnej fazy rozbudowy zamojskiego ogrodu zoologicznego.

Urząd Miasta Zamość do 30 lipca czeka na oferty firm, które zrealizują zamówienie publiczne w ramach projektu pt. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej.

Jak czytamy w zamówieniu zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę  budynku z wybiegiem dla gorali oraz woliery dla orłosępów, budynku dla flamingów i arui oraz woliery dla flamingów i wybiegu dla arui. Ponadto powstać ma zespół budynków i wybiegów dla zwierząt Ameryki, świń rzecznych i guźców oraz wybiegów dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego.

Projekt zakłada także budowę kuchni dla zwierząt wraz z zapleczem magazynowym i technicznym i budynku gospodarczego.

Na liście prac są także m. in.: przebudowa i rozbudowa układu alejek spacerowych i placów, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji ciepłowniczej, budowę instalacji pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych na dachu projektowanego budynku kuchni i warsztatów. Ponadto powstaną specjalne baseny i kompostowniki służące do przetwarzania lub utylizacji odchodów zwierząt oraz odpadów organicznych powstających na terenie ogrodu zoologicznego.

Szczegóły i potrzebne dokumenty dostępne są TUTAJ.

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *