Kto zagospodaruje zamojski zalew?

Jeszcze przez niespełna dwa tygodnie zamojski magistrat czeka na oferty firm, które zechcą podjąć się zagospodarowania terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu, w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego”.

Projekt na zagwarantowane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza.

Przedsięwzięcie zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwzględnieniem przejść dla płazów której początek stanowić będzie skrzyżowanie ul. Droga Męczenników Rotundy i ulicy

Altanowej. Trasa przebiegać ma:

-w pasie drogowym ulicy Altanowej w kierunku kanału odpływowegoz Zalewu, wzdłuż kanału odpływowego Zalewu,

-przy dojściu do istniejącego obwałowania zalewu zaprojektowano pomost obserwacyjny/kładkę P1,

-wzdłuż ulicy Źródlanej w okolicach południowego skraju zalewu, pozapółnocna linią pasa drogowego,

-wzdłuż południowego skraju lasu, w kierunku ulicy Lipskiej,

-na groblach zalewu, biegnąca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, okalająca plażę,

-punkt końcowy ścieżki w sąsiedztwie ulicy Lipskiej.

Projekt zakłada także budowę parkingu ( w tym także nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej przy parkingu, oznakowanie pionowe i poziome parkingu) i budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu, parkingu

Ponadto przewidziane jest m. in.  wykonanie elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyjne, infokioski.

Pojawić się mają także m. in. kontenery magazynowe i socjalne: szatnia + umywalnia męska, szatnia + umywalnia damska, wc męski, wc damski, wc dla osób niepełnosprawnych + pomieszczenia dla matki z dzieckiem. Ponadto kontener obsługi i handlowy.

W obrębie terenu prowadzonych prac wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów i bylin przy parkingach na terenie zalewu (zieleń wysoka – drzewa, średnia – krzewy, niska – łąka kwietna) oraz budowa drewnianego pomostu obserwacyjnego na zachodniej grobli skierowany w stronę lasu, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Teren ma zostać także wyposażony w monitoring i hotspoty.

Termin wykonania tych prac ustalona do 30 czerwca 2021 r.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *