Koziołki, potykacze, sztalugi, itp. do lamusa

Pismo od z-cy Prezydenta Andrzeja Zastąpiło.

Szanowni Państwo

Niniejszym wzywa się wszystkich właścicieli stojaków reklamowych (koziołków, potykaczy, sztalug, itp.) do usunięcia ich z terenów użytku publicznego stanowiących własność Miasta Zamość (w tym pasów drogowych) w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
Po upływie ww. terminu, przed świętami majowymi, stojaki reklamowe zostaną usunięte przez służby miejskie.
W przypadku Starego Miasta, sytuowania tzw. potykaczy czy koziołków zabraniają przepisy Uchwały Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość cyt.: „Dział II Rozdział 1 § 5 ustęp 8 W obrębie strefy „A” i „A 0 ” ochrony konserwatorskiej obowiązują: pkt 19) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam (dotyczy wszystkich bloków zabudowy z dziedzińcami);”, które będą przez stosowne służby egzekwowane.
Co do pozostałych form reklamy (tablic, szyldów) na terenie obszaru objętego ochroną konserwatorską przypominam, że na lokalizację obiektów należy uzyskać pozwolenie (w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).
W przypadku pozostałych obszarów, w szczególności stanowiących pas drogowy uprzejmie wyjaśniam, że stosownie do zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2222), na zajęcie pasa drogowego niezbędna jest zgoda zarządcy
drogi.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *