Korekta prac przy konserwacji dawnej Akademii Zamojskiej

W końcu zeszłego tygodnia miało miejsce spotkanie w sprawie kontynuacji inwestycji prowadzonej przy Akademii Zamojskiej (przy udziale m.in. Prezydenta Zamościa, LWKZ, Kierownika Delegatury Zamojskiej WUOZ w Lublinie, kierownika robót budowlanych i konserwatorów dzieł sztuki).

Chodziło o kilka pomieszczeń w skrzydle zachodnim gdzie na ścianach i sklepieniach w trakcie prac, odkryto duże powierzchnie iluzjonistycznych polichromii. Tym samym zaszła konieczność korekty wcześniej przyjętych projektów aranżacji tych wnętrz m.in. na potrzeby muzealne. Taki skorygowany projekt niebawem ma powstać. Celem tych działań – projektowych, a następnie realizacyjnych jest potrzeba wyeksponowania polichromii – zarówno na ścianach jak i sklepieniach. Jednym z tych pomieszczeń jest „kaplica Kantego”. Przy polichromiach wykonano dotychczas sporo pracy, związanej z odsłonięciem, oczyszczeniem, zabezpieczeniem. Można to porównać na podstawie pierwszego zdjęcia z 2021 roku i kolejnych wykonanych obecnie.

Pisaliśmy o pracach konserwatorskich kilka razy wcześniej. Link do wcześniejszych postów: :https://www.facebook.com/page/109996943727176/search/?q=Jana%20Kantego

Akademia została założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego i była pierwszą prywatną uczelnią, a trzecią – po krakowskiej (1364) i wileńskiej (1578) – uczelnią w Rzeczypospolitej.

W akcie fundacyjnym uczelni z 1600 r. zapisane zostały słowa kanclerza Jana Zamoyskiego: „Takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Zamość na przełomie XVI i XVII wieku był jednym z głównych ośrodków naukowych w Polsce /Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *