Konferencja „ZAWÓD, MOBILNOŚĆ, PRAKTYKA – PODSTAWĄ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI”

W dniu 7.11.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu zorganizowana została konferencja „Zawód, Mobilność, Praktyka – Podstawą Współczesnej Gospodarki” jako integralna część Projektu „Staż we  Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy”, realizowanego w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

W prelekcjach i dyskusji udział wzięli goście reprezentujący różne instytucje i środowiska, zobligowane do współpracy na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i rozwijania przedsiębiorczości w Zamościu.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia na temat:
 Kierunki zmian w kształceniu zawodowym
 Kariera zawodowa z perspektywy absolwenta szkoły zawodowej
 Znaczenie praktyki zawodowej dla jakości kształcenia zawodowego
 Cechy pracownika cenione przez pracodawców
 Znaczenie współpracy szkoły z pracodawcami dla właściwego kierowania
procesem kształcenia
 Projekt „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” jako przykład
projektu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i pracodawców.

Głównym celem Projektu „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” jest wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników stażu w ramach kształcenia zawodowego a także podniesienie jakości nauczania w szkole. W ramach zadań projektu uczniowie odbędą 4-tygodniowe staże we Włoszech: w Bolonii i Parmie oraz okolicznych miejscowościach.

W projekcie weźmie udział 18 uczniów klas drugich i trzecich technikum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu w zawodach:
– technik pojazdów samochodowych – 6 uczniów
– technik mechatronik – 6 uczniów
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 6 uczniów.

Elżbieta Mączka

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *