W środowisku banków centr. coraz głośniej o górnym ograniczeniu polityki monetarnej – Szpunar, NBP

W środowisku banków centralnych mówi się coraz głośniej o górnym ograniczeniu dla polityki monetarnej, w związku ze stabilnością finansową – powiedział PAP Biznes dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP, Piotr Szpunar. Dodał, że stopy proc. w Polsce są na wysokim poziomie, a niebawem NBP opublikuje nowy raport o transmisji polityki pieniężnej.

“W polskim kontekście można wprawdzie powiedzieć, że nie ma potrzeby kompromisu między poziomem stóp procentowych, a stabilnością finansową, ale warto poczynić jedno zastrzeżenie. Jest dużo literatury o dolnym ograniczeniu polityki pieniężnej, którą jest stopa procentowa w okolicy zera lub nieco poniżej. Obecnie w środowisku banków centralnych mówi się coraz głośniej o górnym ograniczeniu polityki monetarnej, czyli o granicy, do której można podnosić stopy procentowe, a powyżej której pojawiają się nieliniowe efekty, związane ze stabilnością finansową” – powiedział Szpunar.

“Z całą pewnością stopy procentowe działają nieliniowo, a ograniczeniem naszych modeli jest ich liniowość. Nie chodzi tylko o kanał kredytowy, który też jest nieliniowy i bardzo złożony. 6,75 proc. to wysoki poziom stóp. Biorąc pod uwagę przewidywaną mniej więcej neutralną politykę fiskalną, czynniki ekonomiczne, czyli lukę popytową, dynamikę jednostkowych kosztów pracy, ceny importu – to czynniki, które będą obniżać inflację, co widać w projekcji” – dodał.

NBP planuje niebawem wydać aktualizację raportu o transmisji polityki pieniężnej. Jego wstępne wyniki nie wskazują na istotne zmiany w mechanizmie transmisji, z możliwym niewielkim wzmocnieniem kanału kursowego.

“Zwyczajowo raport o transmisji polityki pieniężnej był wydawany co 2 lata (ostatnio w 2019 r. – PAP). Z powodu bardzo silnych szoków (pandemia, okres wysokiej inflacji i wojna, która pogłębiła szok inflacyjny) badania w tym obszarze są utrudnione. Tym niemniej prace nad raportem są na ukończeniu i jego publikację planujemy niebawem. Należy jednak pamiętać, że po drodze wydarzyło się dużo, w tym NBP prowadził skup aktywów. W raporcie będziemy koncentrować się jednak na dotychczasowym reżimie polityki pieniężnej i na oddziaływaniu krótkoterminowych stóp procentowych na zmienne makroekonomiczne i inflację” – powiedział Szpunar.

“Wstępne wyniki nie wskazują na istotne zmiany w mechanizmie transmisji. W warunkach wyższej inflacji potencjalnie niewielkiemu wzmocnieniu mógł ulec kanał kursowy, co wynika z tego, że podmioty częściej dostosowują ceny i tym samym szybciej akomodują szoki kursowe. Ale ewentualne różnice nie są duże” – dodał.

Mechanizm transmisji po wprowadzeniu indeksów terminowych na bazie wskaźnika WIRON prawdopodobnie się nieco wydłuży.

“Proces budowy nowego wskaźnika WIRON postępuje pod auspicjami Narodowej Grupy Roboczej, z udziałem NBP. W ramach prowadzonych prac NGR identyfikuje nowe wyzwania związane z budową wskaźnika. Reforma była nieunikniona w związku z globalnymi tendencjami przechodzenia na wskaźniki referencyjne typu risk free rate O/N. Wymaga ona czasu ze względu na konieczność wypracowania rynkowego kompromisu co do licznych parametrów zamiany” – powiedział Szpunar.

“Jeżeli chodzi o mechanizm transmisji po wprowadzeniu indeksów terminowych na bazie WIRONu, to prawdopodobnie się on nieco wydłuży, co będzie wynikać z konstrukcji wskaźnika opartego na procencie składanym, który patrzy wstecz i jest pozbawiony komponentu oczekiwań wbudowanych we wskaźniki typu IBOR. Nawet po korekcie nowego wskaźnika o spread korygujący transmisja nigdy nie będzie perfekcyjna, podobnie jak w gospodarce funkcjonującej w oparciu o WIBOR, nie powinno to jednak w istotnym stopniu oddziaływać na skuteczności polityki pieniężnej” – dodał.

Od lipca 2022 r. prace prowadzi Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych. Według Mapy Drogowej reformy, w 2025 r. zakłada się gotowość do zaprzestania kalkulacji publikacji stawek WIBID i WIBOR, a wskaźniki te mają zostać zastąpione przez indeks WIRON.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *