Kamienice na sprzedaż

Miasto Zamość wystawiło na sprzedaż dwie nieruchomości w obrębie zamojskiego Starego Miasta. Jedna to kamienica przy ul. Zamenhofa 18, druga znajduje się przy ul. Solnej 9A. Budynek przy Zamenhofa to obiekt podpiwniczony, trzypiętrowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 689,58 m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, nieruchomość,  znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A. Nabywca będzie musiał przeprowadzić prace remontowo-konserwacyjne i zabezpieczające zabytkową kamienicę przed zniszczeniem, w ciągu 2 lat od daty nabycia. Prace mają się zakończyć w ciągu 5 lat (od daty nabycia nieruchomości).  Cena wywoławcza wynosi 1 265 000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Zamość 14 sierpnia 2018 r., o  godz. 11,00. Cena sprzedaży budynku, wpisanego do rejestru zabytków, podlega 50% bonifikacie.

Druga nieruchomość znajduje się przy ul. Solnej 9A.  To dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalno-usługowy, z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 250,78 m2. Podobnie jak kamienica przy Zamenhofa, znajduje się w strefie  ścisłej ochrony konserwatorskiej A. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 470 000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Cena sprzedaży budynku, wpisanego do rejestru zabytków, podlega 50% bonifikacie. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Zamość 14 sierpnia 2018 r., o godz. 9:00.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zamość w zakładce „Przetargi”:

Kamienica Solna

Kamienica Zamenhofa

info: UM Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.