Zamojskie licea i technika w rankingu Perspektyw

Portal edukacyjny „Perspektywy” opublikowały  właśnie swój prestiżowy ranking liceów i techników oparty na wynikach z ubiegłego roku szkolnego.

Licea ogólnokształcące oceniano za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych,  egzaminów zawodowych a także System Informacji Oświatowej.

W rankingu liceów najlepiej wypadło I Społeczne LO im. Unii Europejskiej plasując się na 3 miejscu w województwie i 60 miejscu w kraju. Wśród pięćdziesiątki najlepszych szkół ujętych w ramach lubelskiego znalazły się także: na 21. miejscu znalazło się I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego ( 344. miejsce w rankingu krajowym), na 24. miejscu  (371 miejsce w kraju) III Liceum Ogólnokształcące im.CK. Norwida.

Natomiast w rankingu najlepszych zamojskich techników znaleźć możemy:

24. miejsce ( 481 w kraju) Technikum nr 1 w ZSP nr 1 ( Ekonomik)

36. miejsce Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki (Mechanik)

42. miejsce I Prywatne Technikum Hotelarskie ( KTZ Halej)

46. miejsce Technikum nr 3 w ZSP nr 3 im. AK ( Elektryk)

Dodajmy, że kapitułę Rankingu stanowią:

-przewodniczący  – Prof. dr hab. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

-gospodarz – prof. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komisja ds. Kształcenia KRASP :

-prof. Anna Wypych-Gawrońska – rektor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

-prof. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska

Przedstawiciele komitetów głównych olimpiad:

-Halina Limanówka – Wiedzy o Żywieniu i Żywności

-Magdalena Dąbrowska – Języka Rosyjskiego

-dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Wiedzy Ekologicznej

-dr Takao Ishikawa – Biologicznej

-Janusz M. Kowalski – Wiedzy Technicznej

-Małgorzata Sikorska – Geograficzna

-prof. Marek Orlik – Chemiczna

-dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Języka Francuskiego

-prof. Andrzej Radecki – Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

-Andrzej Szymczak – Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

-dr Mariusz Włodarczyk – Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

-prof. Andrzej Sołtan – Astronomiczna

-Jan Wawrzyniak – Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

-dr inz. Magdalena Kruk – Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

-Anna Sienkiewicz-Rogowska – Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

-dr inż. Bogusław Wiśniewski – Wiedzy Elektrycznej Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Dyrektorzy OKE:

-Anna Frenkiel – Dyrektor OKE w Warszawie

-Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie

-Jolanta Gołaszewska – Dyrektor OKE w Łomży

-Marcjanna Klessa – Dyrektor OKE Poznań

-Irena Łaguna – Dyrektor OKE w Gdańsku

-Piotr Świędrych – Dyrektor OKE we Wrocławiu

-Danuta Zakrzewska – Dyrektor OKE w Łodzi

-Robert Wanic – Dyrektor OKE w Jaworznie

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

-Roksana Tołwińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji

-Agnieszka Mokrogulska – Główny Specjalista, Departament Podręczników, Programów i Innowacji

Fundacja Edukacyjna Perspektywy:

-Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.