Jubileusz 40 lecia Erygowania Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu

W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu obchodzi 40 lecie Erygowania Parafii przez Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka, oraz 30 lecie Dedykacji kościoła.  Dzisiaj również od 12.00 do 13.00. była Godzina Łaski, jedyna taka godzina w roku.

Czym jest “Godzina łaski dla świata” w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia?

O godzinie 9.30 w kościele odbyła się akademia okolicznościowa  przygotowane przez uczniów i katechetów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu, a po niej odbyła się msza św.

O godz.18.00 odbyła się msza św.z okazji 40 lecia Erygowania parafii MB.Kr.Polski pod przewodnictwem bp. Mariusza Leszczyńskiego. Na zakończenie mszy wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski, który również obchodził swój 70 – ty jubileusz. Wieczorną mszę św. uświetnił swoim śpiewem Chór Sitanianie z Sitańca  i pani Alicja Saturska skrzypaczka z Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Decyzją bpa Bolesława Pylaka rozpoczęto w 1982 r. tworzyć w Zamościu nowy ośrodek duszpasterski.

Parafia została erygowana 8 XII 1983 r. Powstała z podziału parafii kolegiackiej oraz św. Mikołaja i Św. Krzyża. Włączono ją do dekanatu zamojskiego nowomiejskiego (obecnie zamojskiego).

Poświęcenie placu pod budowę kościoła odbyło się 10 maja 1983 r.
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w 1983 r. odbyło się poświęcenie kaplicy pw. MB Królowej Polski.
12 czerwca 1999 r., przy kościele parafialnym, miało miejsce spotkanie wiernych naszej Diecezji (i nie tylko) z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

Kościół parafialny, pw. MB Królowej Polski, z lat: 1986-93, kamień węgielny, z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, poświęcony 13 IV 1987 r., przez Ojca Świętego Jana Pawła II, wmurowany, 21 VI 1987 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Murowany z czerwonej cegły, wg projektu mgr inż. Romana Orlewskiego, konstruktor – inż. Edward Mirowski, inspektor nadzoru – inż. Edward Typiak, konsekrowany, 8 grudnia 1993 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Założony na planie wieloboku do którego, od strony północnej, przylega budynek Kurii Diecezjalnej, w stylu współczesnym, architekturą przypomina koronę nawiązującą do tytułu kościoła. Ołtarz główny wykonany w mozaice, poświęcony, 12 grudnia 2000 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. W centralnym miejscu ołtarza, na tle mozaiki ziemi – jutrzenki – umieszczony obraz MB Królowej Polski, powyżej rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego obejmującego swoim miłosierdziem, przedstawionego w postaci świetlistego koła, cały wszechświat, wyk. wg projektu Marii Gmyz z Zamościa.

Obok kościoła dzwonnica z 1998 r., w niej trzy dzwony poświęcone, 12 czerwca 1999 r., przez Papieża Jana Pawła II.

Przy wejściu do kościoła umieszczono tablicę z napisem:
Oto jest Dom i Brama Niebios
Kościół Matki Boskiej Królowej Polski
Wybudowany w latach 1986-1993 z ofiar wiernych
Na Jubileusz 600-lecia obecności Matki Bożej
W Jasnogórskim Sanktuarium i uczczenia
Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Uroczystego poświęcenia dokonał
Biskup Diecezjalny Zamojsko-lubaczowski
Prof. Dr hab. Jan Śrutwa
W Niepokalane Poczęcie NMP – 8 XII 1993
Budowę kościoła prowadził
Ks. prob. kan. Janusz Romańczuk
Autor projektu – mgr inż. arch. Roman Orlewski
Konstruktor – inż. Edward Mirowski
Inspektor nadzoru – inż. Edward Typiak
Niech ta Świątynia Pańska
Służy Ludowi Bożemu

W powiązanym z kościołem znalazła się Kuria Diecezjalna. Tuż obok powstał Dom Diecezjalny, wybudowany w latach 1995-1997, w którym znajdują się: rezydencja biskupa diecezjalnego, mieszkania pracowników Kurii, pomieszczenia muzealne i dydaktyczne oraz archiwum i biblioteka. Od 1998 r. w budynku Kurii funkcjonuje rozgłośnia Katolickiego Radia Zamość.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *