Europejski rozbiór Polski – spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Zamościu

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony był wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego.

Spotkanie organizowała Akademia Zamojska  22 marca 2024 r. o godz. 15.00 w  auli AZ – ul. Zamoyskiego 64

Instytut Ordo Iuris jest niezależnym, prawniczym think-tankiem, który lata swojej działalności zbudował międzynarodową renomę jednego z kluczowych ośrodków obrony kultury prawnej osadzonej w tożsamości cywilizacji europejskiej, wzniesionej na filarach greckiej filozofii, rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej.

W czasie, gdy podstawowe prawa są wypaczane, a idee praw człowieka instrumentalizowane, stoimy na straży ich prawdziwego znaczenie i celu. Stajemy na straży ładu prawnego i społecznego, bronimy osób prześladowanych za przywiązanie do wartości wynikających z prawa naturalnego.

Walczymy o respektowanie praw podstawowych poświadczonych w Konstytucji – prawa do życia, tożsamości małżeństwa i rodziny, wolności sumienia. Łączymy działania analityczne i procesowe, jesteśmy obecni w debacie publicznej zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, nasze działania są nie tylko profesjonalne i merytoryczne, ale też skuteczne.

Podczas spotkania prezesa Ordo Iuris adw. Jerzy Kwaśniewski przedstawił

10 OBSZARÓW TRACONEJ SUWERENNOŚCI
  • POLITYKA ZAGRANICZNA
  • OBRONNOŚĆ
  • GRANICE
  • INFRASTRUKTURA TRANSGRANICZNA
  • PRZEMYSŁ
  • WALUTA
  • POLITYKA KLIMATYCZNA
  • EDUKACJA
  • SPRAWY RODZINNE
  • ZDROWIE

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *