E-faktura dla Klientów PGK

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu zachęca swoich Klientów do korzystania z  usługi “e-faktura”. Z e-faktury może korzystać każdy odbiorca, który posiada dostęp do internetu.  Na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, PGK może przesyłać fakturę w formacie pdf. Faktura elektroniczna zawiera dokładnie te same dane co faktura tradycyjna – papierowa. Jest to wygodne i ograniczające koszty rozwiązanie.
– Usługę e-faktury Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. wprowadziło 2.stycznia 2015r., jak na początek – zainteresowanie jest spore, co bardzo nas cieszy- mówi Franciszek Josik Prezes PGK.
Każdy klient, który zechce skorzystać z oferowanej usługi ma gwarancję obniżenia opłaty abonamentowej za dostarczanie wody i odbiór ścieków, zniżki sięgają od 13,84proc.do 31,91proc.

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego przy fakturze “papierowej” obecnie wynosi 11,17 zł. brutto (za okres rozliczeniowy). W tym samym przypadku, ale z e-fakturą Klient zapłaci 9,16zł.brutto (za okres rozliczeniowy)- spadek o 18proc.

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przy korzystaniu z faktury tradycyjnej obecnie wynosi 14,53zł.brutto (za okres rozliczeniowy). Przy fakturze elektronicznej będzie to 12,52zł.brutto (za okres rozliczeniowy). Spadek o 13,84proc.

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody przy fakturze “papierowej” wynosi teraz 6,30zł.brutto (za okres rozliczeniowy). Przy fakturze elektronicznej kwota wyniesie 4,29zł.brutto (za okres rozliczeniowy). Spadek o 31.91proc.

Opłata abonamentowa zawiera koszty odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych i koszty rozliczenia należności. Korzystanie z e-faktury nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Aby Klient mógł otrzymywać e-fakturę na wskazany adres e- mail, wystarczy wypełnić i dostarczyć do siedziby PGK Spółka z o.o. w Zamościu ul. Krucza 10 „Oświadczenie” dotyczące akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Druk „Oświadczenia” dostępny jest na naszej stronie www.pgk.zamosc.pl  lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kruczej 10 w Zamościu. Druk może być również dostarczony na adres klienta wraz fakturą za wodę w ustalonym w umowie terminie rozliczeniowym.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *