Dotacje do wymiany starych systemów grzewczych

Pierwsze umowy na udzielenie mieszkańcom dotacji z budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych, już zostały podpisane.

O dofinansowanie wymiany starego pieca na nowy, ekologiczny kocioł opalany gazem lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogli się starać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści budynków, lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Zamościa.

Do dofinansowania w 2020 r. zakwalifikowano 51 wniosków złożonych przez mieszkańców miasta. W pierwszym etapie zaplanowano podpisanie 17 umów na łączną kwotę ponad 103 tys. zł.  Pozostałe środki, które zarezerwowano na ten cel (tj. 196 039,91 zł) będą rozdysponowane w kolejnych miesiącach.

Miasto Zamość już po raz piąty, w ramach działań naprawczych, dofinansowuje wymianę tzw. „kopciuchów”, co  przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

W latach 2016-2019 miasto Zamość wydało na dotację około 1 170 000,00 zł i każdego roku osiągało wyższy niż zakładano efekt ekologiczny.

– w 2016 r. wydano 198 953,79 zł – co pozwoliło zrealizować 32 wnioski,

– w 2017 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 300 000,00 zł, lecz w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców dotacją, zwiększono środki finansowe do kwoty 339 431,84 zł, dzięki czemu zrealizowano łącznie 60 wniosków,

– w 2018 r. na ww. zadanie zabezpieczono 300 000,00 zł i podobnie jak w roku poprzednim, w celu realizacji wszystkich poprawnie złożonych wniosków (58 wniosków) wydano łącznie 322 775,82 zł,

– w 2019 r. na dotację zaplanowano kwotę 200 000,00 zł i zwiększono środki podobnie jak w latach ubiegłych, do wysokości 306 472,60 zł w celu zrealizowania 52 kompletnych wniosków.

– na 2020 r. zaplanowano w budżecie 300 000,00 zł.

foto.pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *