Dotacje do wymiany starych systemów grzewczych

Pierwsze umowy na udzielenie mieszkańcom dotacji z budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych, już zostały podpisane.

O dofinansowanie wymiany starego pieca na nowy, ekologiczny kocioł opalany gazem lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, mogli się starać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści budynków, lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie Zamościa.

Do dofinansowania w 2020 r. zakwalifikowano 51 wniosków złożonych przez mieszkańców miasta. W pierwszym etapie zaplanowano podpisanie 17 umów na łączną kwotę ponad 103 tys. zł.  Pozostałe środki, które zarezerwowano na ten cel (tj. 196 039,91 zł) będą rozdysponowane w kolejnych miesiącach.

Miasto Zamość już po raz piąty, w ramach działań naprawczych, dofinansowuje wymianę tzw. „kopciuchów”, co  przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

W latach 2016-2019 miasto Zamość wydało na dotację około 1 170 000,00 zł i każdego roku osiągało wyższy niż zakładano efekt ekologiczny.

– w 2016 r. wydano 198 953,79 zł – co pozwoliło zrealizować 32 wnioski,

– w 2017 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 300 000,00 zł, lecz w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców dotacją, zwiększono środki finansowe do kwoty 339 431,84 zł, dzięki czemu zrealizowano łącznie 60 wniosków,

– w 2018 r. na ww. zadanie zabezpieczono 300 000,00 zł i podobnie jak w roku poprzednim, w celu realizacji wszystkich poprawnie złożonych wniosków (58 wniosków) wydano łącznie 322 775,82 zł,

– w 2019 r. na dotację zaplanowano kwotę 200 000,00 zł i zwiększono środki podobnie jak w latach ubiegłych, do wysokości 306 472,60 zł w celu zrealizowania 52 kompletnych wniosków.

– na 2020 r. zaplanowano w budżecie 300 000,00 zł.

foto.pixabay

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *