Cena wody i ścieków w Zamościu bez zmian

“Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.6.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 15.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 23.05.2018r.

W okresie od 23.05.2018r. do 22.05.2021r. obowiązywać będą dotychczasowe ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej.”
Przekazujemy również wyciąg z wniosku taryfowego przedłożonego przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu do organu regulacyjnego.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *