Budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej – stan zaangażowania prac

17 lutego 2022 roku odbyła się konferencja prasowa na temat stanu zaangażowania prac przy budowie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.
W konferencji wzięli udział: Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Jan Dworzycki – Projektant konstrukcji monumentu, Partner Inwestora: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Marucha – Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość.

Konferencję otworzył Pan Witold Marucha, podkreślając znaczenie budowy pomnika dla upamiętnienia bitwy pod Komarowem oraz zaangażowanie lokalnej społeczności i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w tym procesie. Ocenił również owocną współpracę pomiędzy ŚZŻAK O/Z i Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”, które na podstawie podpisanego porozumienia wspólnie działają na rzecz upamiętnienia bitwy pod Komarowem. Pan Witold Marucha stwierdziła, iż jest dumny jako mieszkaniec z tego, że taki pomnik będzie wzniesiony w gminie Komarów-Osada oceniając, że niewątpliwie to duża szansa dla tej gminy. Charakterystyczny element będzie wizytówką, która przyciągnie inwestorów, ludzi z pasją, którzy będą chcieli podejmować różne inicjatywy bliżej związane czy to z pomnikiem i bitwą, czy z agroturystyką.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Dudek, który zrelacjonował stan zaangażowania prac przy budowie. Przedstawił również budżet jaki dotychczas został przeznaczony na inwestycję a który wyniósł  2.707 682,00 zł. Ze środków tych wykonano dokumentację techniczną, elementy budowlane do poziomu +3.8 m tj. do pulpitu, na którym będę umieszczone rzeźby z brązu. Przekazał również informację, iż wszystkie odlewy figur są już wykonane i będą składane w całość po wykonaniu konstrukcji wewnętrznej. Zwrócił się po raz kolejny z apelem o wspieranie budowy monumentu poprzez darowizny na ten cel, wskazując stronę internetową www.bitwapodkomarowem.pl, gdzie zamieszone są dane do wpłat. Kończąc wypowiedź Pan Tomasz Dudek powiedział, iż czeka inwestorów jeszcze pozyskanie środków na skrzydła oraz o zapewnionym finansowaniu na konstrukcji wewnętrznej rzeźb i ich montażu. Wskazał także potrzebę środków na utwardzenie części terenu. Przekazał również, iż tablice ze znakami pułków – i wewnętrzne, i zewnętrzne – sfinansuje Instytut Pamięci Narodowej.

Następnie głos zabrał projektant konstrukcji pomnika Pan inż. Jan Dworzycki, który podkreślił, że konstrukcja jest niepowtarzalna a sam fakt projektowania, mimo że skomplikowany to jednak dający dużą radość. Inż. Dworzycki wskazał na stopień skomplikowania konstrukcji, która będzie narażona na bardzo duże siły między innymi wiatru. Przekazał również, iż zakończył proces projektowania konstrukcji wewnętrznej rzeźb, które opracował na podstawie wykonanego skanu 3D wnętrza elementów rzeźbiarskich tj. sylwetek koni. Należy podkreślić, iż nadzór nad budową oraz projektowanie wewnętrznych konstrukcji inż. Jan Dworzycki wykonuje nieodpłatnie w ramach zaangażowania społecznego.

Na temat pomnika i jego znaczenia wypowiedział się również Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość a jednocześnie Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak. Podkreślił, iż marzenie kawalerzystów sprzed II wojny światowej się spełnia a dzięki temu pomnikowi będziemy mogli, poprzez ich ścieżki dydaktyczne i planowane muzeum, przypominać wielką chwałę oręża polskiego i uczyć młode pokolenia miłości do Ojczyzny. Młodzi ludzie poznają rozmiar tego wielkiego zwycięstwa i zasług naszych przodków, którzy wielokrotnie, walcząc o wolną Ojczyznę dokonywali cudów i wygrywali bitwy z nieprzyjacielem. Ww. podkreślił również, że pomnik jako upamiętnienie tej ważnej bitwy stanie się na wzór Bitwy pod Grunwaldem miejscem przyciągającym turystów i inwestorów do naszego regionu. Jako atrakcja turystyczna, stowarzyszenia planują już zagospodarowanie terenu przy pomniku (wspomniane wyżej ścieżki dydaktyczne i muzeum), miejsce to wpłynie na niewątpliwie rozwój Zamojszczyzny.

Pan Sławomir Zawiślak stwierdził również, iż już na tym etapie zarówno Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” jak i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość poprzez dotychczasową pracę zdały egzamin z realizacji postawionych przed sobą celów ponieważ mało kto wierzył, iż pomnik rzeczywiście powstanie.

Pan Tomasz Dudek na zakończenie podsumował działalność Stowarzyszenia, która między innymi przyczyniła się do faktu wprowadzenia przez Wojska Obrony Terytorialnej konnych patroli co od 2017 roku było tematem ćwiczeń HUZAR, oceniając to jako sukces na skalę ogólnopolską.

Pan Sławomir Zawiślak oraz Pan Tomasz Dudek  otrzymawszy pytanie o współpracę z Gminą Komarów-Osada oraz wspólne z nią organizowanie uroczystości, stwierdzili, iż taka współpraca jest możliwa z każdym podmiotem pod warunkiem wzajemnego szacunku oraz  konkretnego wsparcia.

Na konferencji przedstawiono również model z brązu w skali 1:8 sylwetek kawalerzystów, który został wykonany dla potrzeb określenia kolorystyki i patynowania docelowych rzeźb oraz ostatecznego ustawienia na pulpicie Pomnika./ materiał nadesłany/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *