Będzie zachodnia obwodnica miasta

O planowanych na najbliższe lata inwestycjach drogowych mówił wczoraj (22 lutego) w Zamościu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wiceminister poruszył problem bezpieczeństwa na drogach i nakreślił zainaugurowany program budowy 100 obwodnic z czego 7 ma być budowanych na terenie województwa lubelskiego a jedna w Zamościu.

Realizacja zakładanych modernizacji przypadnie na lata 2020-2030 z czego obwodnica w Zamościu ma „ruszyć” w trzecim kwartale 2025 roku jako ostatnia z planowanych w naszym województwie.

Planowana w Zamościu inwestycja to obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 czyli tzw. obwodnica zachodnia.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego co ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększyć się przepustowość tego połączenia. Ponadto obwodnica będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne.

Zamojski odcinek DK nr 74 stanowić będzie ostatni element budowy obwodnic w ciągu tej drogi w województwie lubelskim. Już w II kwartale przyszłego roku ruszyć mają prace przy obwodnicach w Dzwoli oraz Gorajcu, a w IV kwartale 2023 powstanie obwodnica Janowa Lubelskiego oraz Szczebrzeszyna.

Ponadto na Lubelszczyźnie wykonane zostaną jeszcze obwodnice: Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82 (planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2023 r.) oraz Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76 (planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.).

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury w ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

(dane źródłowe oraz infografiki: Ministerstwo Infrastruktury)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *