Będzie ciepło i oszczędnie

Przedszkola Miejskie nr 4, 5, 9 i 13 przejdą termomodernizację. Zaplanowano m.in. wymianę okien i drzwi, docieplenie budynków, wykonanie instalacji grzewczej, wymianę rynien itp.

Umowy z wykonawcami zadań zostały podpisane, a tereny budów przekazane. Termin zakończenia prac: 30. 04. 2021r. Zadanie realizuje Miasto Zamość przy udziale środków zewnętrznych.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania z UE oraz współfinansowania krajowego budżetu państwa.(UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *