Bardzo długa sesja zamojskich radnych

Ponad 7 godzin obradowali radni Rady Miasta Zamość podczas poniedziałkowej sesji ( 28 października).

W przeładowanym programie obrad znalazło się wiele punktów takich jak chociażby wybór ławników, uchwalenie 16 statutów zamojskich osiedli oraz Miasta Zamość, a także stwierdzenie zakończenia działalności zamojskich gimnazjów.

Ponadto radni pochylili się nad portfelami zamościan określając podatki na 2020 rok:

-stawki od środków transportu – aktualna uchwałę znajdziecie  TUTAJ http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/61256/aktualna-uchwala-rady-miasta-w-sprawie-okreslenie-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych-na-rok-2020_578903.pdf

którego stawki radni uchwalili jednogłośnie ilością 23 głosów „za”.

-stawki podatku od nieruchomości – uchwała dostępna TUTAJ

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/61256/uchwala-rady-miasta-zamosc-w-sprawie-okreslenia-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-2020-rok_572888.pdf

Tutaj takiej jednomyślności radnych  nie było, co wynika z imiennego głosowania:

20 głosów „za”: Błażewicz Piotr, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Godzisz Ireneusz, Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Kudela Marek, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, Matwiejczuk Jan Wojciech, Nowakowski Wiesław, Pawlik Adam, Podgórski Grzegorz, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek, Wojtak Zdzisław, Zagdański Dariusz, Zawiślak Monika,

3 głosy „wstrzymuję się” : Klimczuk Agnieszka, Kupczyk Janusz, Zwolak Rafał.

Najwięcej emocji – jeszcze przed sesją Rady Miasta – wzbudzała uchwała dotycząca nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw. stawki śmieciowe. Najpierw jednak radni musieli podjąć decyzje dotyczącą wyboru metody jaką te stawki zostaną ustalone.

Pełną treść procedowanej uchwały znaleźć można TUTAJ

http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/61256/uchwala-stawki-za-gospodarowanie-odpadami-kom-1_570959.pdf

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość prezentują się następująco:

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

ZA (12):Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Klimczuk Agnieszka, Kudela Marek, Lizut Tadeusz, Nowakowski Wiesław, Pawlik Adam, Podgórski Grzegorz, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek, Wojtak Zdzisław, Zwolak Rafał

PRZECIW (2): Małysz Piotr, Sowa Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (9): Błażewicz Piotr, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Godzisz Ireneusz, Kupczyk Janusz, Matwiejczuk Jan Wojciech, Stręciwilk- Gościcka Maria, Zagdański Dariusz, Zawiślak Monika.

Nieco inaczej wyglądał rozkład głosów w sprawie wniosku o zmianę wysokości stawek w § 2 w ust.1. radni zdecydowali aby kwotę 22 zł obniżyć do kwoty 16 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W ust.2 kwotę 44 zł obniżyć  zaś do kwoty 32 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W § 3 kwotę 80 zł obniżyć do kwoty 60 zł, jeśli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Wysokość kwoty 160 zł obniżyć do kwoty 120 zł, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Tutaj rozkład głosów był zbliżony do poprzedniego:

ZA: 12, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

ZA (12): Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Klimczuk Agnieszka, Kudela Marek, Kupczyk Janusz, Lizut Tadeusz, Nowakowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek, Wojtak Zdzisław, Zwolak Rafał.

PRZECIW (5): Błażewicz Piotr, Godzisz Ireneusz, Małysz Piotr, Sowa Krzysztof, Zawiślak Monika.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6): Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Stręciwilk- Gościcka Maria, Zagdański Dariusz.

XIV Sesję Rady Miasta Zamość VIII kadencji  z dnia 28.10.2019 obejrzeć możecie na kanale Miasta Zamość na YouTube:

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *